Co děláme pro lidi

Naši společenskou odpovědnost nejlépe vystihuje jedno jediné slovo: péče. Pečujeme o naše zaměstnance, zákazníky, dodavatele, subdodavatele a lidskou společnost jako celek. S tím se pojí i odpovědnost. Přečtěte si, k čemu jsme se zavázali.

Všechno záleží na lidech

Veškerá naše činnost stojí a padá na lidech. Nemůžeme fungovat bez spokojených zaměstnanců. Nemůžeme fungovat bez spokojených zákazníků. Nemůžeme fungovat bez péče o druhé.

Od roku 1955 pevně věříme, že když se člověk stará o ostatní, úspěch se dostaví sám. Věděli jste například, že když náš zakladatel Carl Erik Josef Nyberg s firmou začínal, vyzvedával zaměstnance doma a po skončení pracovní doby je zase vozil zpátky? Jeho přístup ctíme dodnes.

Bezpečné pracoviště je naprostou nutností

Bezpečné pracoviště má vždy nejvyšší prioritu, jak pro naše zákazníky, tak v našem vlastním provozu. Bez ohledu na svou pozici nebo roli ve společnosti potřebujete důvěřovat zařízením, která používáte. Proto je bezpečnost základem našeho podnikání a všech našich výrobků. Můžete si být jisti, že v oblasti bezpečnosti nikdy neděláme kompromisy.

Kdo stojí za naší společností

Klíč k našemu úspěchu třímají v rukou naši zaměstnanci. Jsme sice ukotveni lokálně, ale spolupracujeme globálně – a jsme hrdí na to, že máme zaměstnance a kolegy po celém světě. Na cestě kupředu je každý z nich stejně důležitý jako jeho kolegové.

Každého respektujeme a ke všem přistupujeme stejně

Ve společnosti CEJN netolerujeme žádnou diskriminaci. Se všemi zaměstnanci jednáme stejně a respektujeme je bez ohledu na pohlaví, transgenderovou identitu nebo projev, etnický původ, náboženské vyznání nebo jiné přesvědčení, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo věk. Nepřijímáme žádnou formu diskriminačního chování. Aby bylo jasné, jak je pro nás nulová diskriminace důležitá, procházejí všichni zaměstnanci společnosti CEJN AB antidiskriminačním kurzem.

Dodržování lidských práv

Cejn v oblasti své působnosti podporuje a respektuje mezinárodně uznávaná lidská práva. Neustále o nich komunikujeme se zaměstnanci i partnery a šíříme osvětu. Zajišťujeme tak, že nebudeme zapojeni do žádné formy porušování lidských práv, ani z něj nebudeme podezříváni.

Takto propojujeme odpovědnost s budoucností

Pro lidi

Více

Pro planetu

Více

Pro zisk

Více