Vad vi gör – för människorna

Vårt samhällsansvar kan sammanfattas med ett ord: vårdande. Vi bryr oss om våra medarbetare, kunder, leverantörer, underleverantörer och samhället i stort. Därmed följer ansvar. Här är vårt åtagande.

Allt handlar om människorna

När allt kommer omkring börjar och slutar allt med människor. Utan nöjda medarbetare, ingen verksamhet. Utan nöjda kunder, inga affärer. Utan omtänksamma relationer, inga affärer.

Sedan starten 1955 har vi haft en stark övertygelse om att framgång kommer att följa genom omtanke om människor. Visste du till exempel att vår grundare Carl Erik Josef Nyberg (CEJN) brukade hämta upp sina medarbetare och köra hem dem i slutet av arbetsdagen när han startade verksamheten? Det tänkesättet gäller fortfarande.

En säker arbetsplats är inte förhandlingsbar

En säker arbetsplats är alltid högsta prioritet, för våra kunder och i våra egna anläggningar. Oavsett titel eller roll behöver du kunna lita på den utrustning du använder. Det är därför säkerhet är kärnan i vår verksamhet och alla våra produkter. Du kan vara säker på att vi aldrig kompromissar med det.

Människorna bakom företaget

Nyckeln till vår framgång är våra medarbetare. Vi är ett globalt nätverk med lokal närvaro och vi är stolta över att ha medarbetare och kollegor över hela världen, som alla är lika viktiga för vår fortsatta framgång och resa framåt.

Alla behandlas lika och respekteras

CEJN är en icke diskriminerande arbetsplats. Alla medarbetare ska behandlas och respekteras lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ingen form av diskriminerande beteende kommer att accepteras. För att poängtera vikten av detta har samtliga medarbetare inom CEJN AB genomgått en kurs i diskriminering.

Respekt för mänskliga rättigheter

Över hela sin intressesfär stöder och respekterar CEJN skyddet av internationella mänskliga rättigheter. Genom att kontinuerligt kommunicera, stödja och sprida vikten av dessa frågor till alla medarbetare och intressenter säkerställer CEJN att de inte är eller kan misstänkas vara involverade i någon form av kränkning av dessa rättigheter.

Så här kopplar vi ansvar till vår framtid

För människorna

Mer info

För planeten

Mer info

För vinsten

Mer info