Vad vi gör – för vinsten

Professionalism, affärsetik och rent spel är centralt för hur vi gör affärer och är djupt rotade i företagskulturen. Våra kunders fördelar när det gäller säkerhet och effektivitet genom att välja CEJN-produkter är direkt relaterade till deras verksamhet – ökad energieffektivitet för att öka deras vinst. Som ingenjörsföretag är vi stolta över det vi gör och strävar alltid efter att öka våra produkters prestanda och effektivitet genom att återinvestera och vidareutveckla, förbättra och öka effektiviteten hos våra produkter och vår produktion. Det är så vi bidrar till våra kunders framgång.

 

Hållbar tillväxt med långsiktighet

Vi arbetar för långsiktig finansiell stabilitet och tillväxt. För att växa på ett hållbart sätt fortsätter vi att leta efter nya områden där vår kunskap och våra produkter kan bidra till att skapa kundvärde. Organisk tillväxt är beviset på att vi har skapat affärsvärde för våra kunder genom att tillföra säkerhet, effektivitet och produktivitet till arbetsplatser över hela världen.

Vi är ett familjeägt företag och vår avsikt är att hålla det inom familjen. Framtida generationer kommer att ta över verksamheten och det är ett sätt att säkerställa att våra företagsvärderingar och vår etik bibehålls.

Systematiska leverantörsbedömningar

CEJN är ett globalt företag med verksamhet i många olika länder där olika lagar, kulturer, värderingar och traditioner gäller. På alla områden där vi är verksamma är vi medvetna om och respekterar allmänhetens åsikter och effekterna av vår verksamhet, vilket ställer höga krav på hur vi bedriver vårt arbete. Samtidigt som vi strävar efter framtida lönsam tillväxt och fortsatt framgång har vi åtagit oss att bidra till en hållbar utveckling genom att ta vårt sociala och miljömässiga ansvar och genom att göra affärer på ett mycket etiskt sätt.

Våra etiska krav och vår uppförandekod för alla våra leverantörer bygger främst på FN:s tio principer (Global Compact) inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet i leverantörskedjan.

Alla våra huvudleverantörer är certifierade enligt
ISO 14001-standard.

CEJN ISO Certificate.pdf

En antikorruptionspolicy med obligatorisk personalutbildning

Vi arbetar aktivt för att förhindra alla former av korruption som kräver dokumenterad antikorruptionsutbildning från alla anställda som arbetar med inköp inom CEJN AB. Det är vår tydliga övertygelse att alla ska kunna rapportera korruption, oegentligheter och diskriminering för att hjälpa oss att upprätthålla vår nolltoleranspolicy i dessa frågor. För att hjälpa oss med detta tillämpar vi en visselblåsarpolicy inom organisationen.

Stödja regional utveckling

CEJN är ett nischföretag som föddes i en liten stad, Skövde, där huvuddelen av produktionen och produktutvecklingen finns. Vi bidrar till den lokala utvecklingen med lokala leverantörer och företag samtidigt som vi är en av de största privatägda arbetsgivarna i regionen. Fortsatta investeringar och expansioner ökar vårt bidrag till den regionala utvecklingen ytterligare.

Så här kopplar vi ansvar till vår framtid

För människorna

Mer info

För planeten

Mer info

För vinsten

Mer info