Wat we doen – voor de winst

Professionaliteit, bedrijfsethiek en fair play staan centraal in onze manier van zakendoen en zijn diep geworteld in de bedrijfscultuur. De voordelen voor onze klanten op het gebied van veiligheid en efficiëntie door te kiezen voor CEJN-producten zijn direct gerelateerd aan hun bedrijf – het verhogen van de energie-efficiëntie om hun winst te vergroten. Als technisch bedrijf zijn we trots op wat we doen en streven we er altijd naar om de prestaties en efficiëntie van onze producten te verbeteren door opnieuw te investeren en verder te ontwikkelen, te verbeteren en de efficiëntie van onze producten en productie te verhogen. Zo dragen we bij aan het succes van het bedrijf van onze klanten.

 

Duurzame groei met een langetermijnmentaliteit

We streven naar financiële stabiliteit en groei op lange termijn. Om duurzaam te groeien, blijven we zoeken naar nieuwe gebieden waar onze kennis en producten kunnen helpen om waarde voor de klant te creëren. Organische groei is het bewijs dat we bedrijfswaarde hebben gecreëerd voor onze klanten door veiligheid, efficiëntie en productiviteit toe te voegen aan werkplekken over de hele wereld.

We zijn een familiebedrijf en het is onze bedoeling om het binnen de familie te houden. De toekomstige generaties zullen het bedrijf overnemen en dat is een manier om ervoor te zorgen dat onze bedrijfswaarden en ethiek behouden blijven.

Systematische leveranciersbeoordelingen

CEJN is een wereldwijd opererend bedrijf dat actief is in veel verschillende landen waar verschillende wetten, culturen, waarden en tradities van toepassing zijn. In alle gebieden waarin we actief zijn, zijn we ons bewust van de opvattingen van het grote publiek en de gevolgen van onze activiteiten, die strenge eisen stellen aan de manier waarop we ons werk uitvoeren, en we respecteren deze. We streven naar toekomstige winstgevende groei en blijvend succes en tegelijkertijd zetten we ons ervoor in om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling door onze maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid op ons te nemen en op een zeer ethische manier zaken te doen.

Onze ethische vereisten en gedragscode voor al onze leveranciers zijn voornamelijk gebaseerd op de tien principes van de VN (Global Compact) op het gebied van mensenrechten, arbeid, het milieu en corruptiebestrijding.

Lees meer over hoe we in de toeleveringsketen omgaan met duurzaamheid.

Al onze hoofdleveranciers zijn gecertificeerd volgens
ISO 14001-norm.

CEJN ISO-certificaat.pdf

Een anticorruptiebeleid met verplichte training van het personeel

We werken actief aan het voorkomen van elke vorm van corruptie en dit vereist gedocumenteerde anticorruptie-opleiding van alle medewerkers die bij CEJN AB met inkoop werken. We zijn er sterk van overtuigd dat iedereen corruptie, ongepastheden en discriminatie moet kunnen melden om ons te helpen ons nultolerantiebeleid in die kwesties te handhaven. Om ons daarbij te helpen, hanteren we een klokkenluidersbeleid in de organisatie.

Ondersteuning van regionale ontwikkeling

CEJN is een nichebedrijf dat is ontstaan in een kleine stad, Skövde, in Zweden, waar het grootste deel van de productie en productontwikkeling zich bevindt. We dragen bij aan de lokale ontwikkeling met lokale leveranciers en bedrijven en zijn tegelijkertijd een van de grootste particuliere werkgevers in de regio. Continue investeringen en uitbreidingen zorgen voor verdere toename van onze bijdrage aan de regionale ontwikkeling.

Zo verbinden we verantwoordelijkheid met onze toekomst

Voor de mensen

Meer info

Voor de planeet

Meer info

Voor de winst

Meer info