Co děláme pro zisk

Naše fungování stojí na profesionalitě, obchodní etice a čestnosti, proto jsou tyto principy nedílnou součástí naší firemní kultury. Bezpečností a účinností produktů značky CEJN přímo ovlivňujeme podnikání našich zákazníků – zvýšení energetické účinnosti totiž navyšuje zisk. Jako strojírenská společnost jsme hrdí na to, co děláme, a neustále se snažíme zvyšovat výkon a efektivitu našich výrobků prostřednictvím investic, dalšího vývoje výrobků a výroby a maximalizací jejich efektivity. Přispíváme tak k úspěchům našich zákazníků.

 

Dlouhodobě udržitelný růst

Naším cílem je dlouhodobá finanční stabilita a růst. Abychom rostli udržitelně, neustále hledáme nové oblasti, ve kterých mohou naše znalosti a produkty vytvářet hodnotu. Organickým růstem dokazujeme, že zákazníkům hodnotu poskytujeme a že na pracoviště po celém světě přinášíme bezpečnost, efektivitu a produktivitu.

Jsme rodinná firma a firmu chceme v rodině udržet i nadále. Počítáme s tím, že ji po nás převezmou další generace, což zajistí kontinuitu firemních hodnot a etických zásad.

Systematické hodnocení dodavatelů

Společnost CEJN působí globálně, tedy v mnoha různých zemích, kde platí různé zákony, kultury, hodnoty a tradice. Všude, kde působíme, jsme si vědomi veřejného mínění a dopadů naší činnosti, proto klademe přísné požadavky na způsob, jakým svou práci vykonáváme. Současně s úsilím o ziskový růst a trvalý úspěch jsme odhodláni přispívat k udržitelnému rozvoji skrze společenskou a environmentální odpovědnost a podnikání podle vysoce etických standardů.

Naše etické požadavky a kodex chování pro všechny dodavatele vycházejí především z deseti principů formulovaných iniciativou OSN Global Compact v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

Přečtěte si, jak pracujeme s udržitelností v dodavatelském řetězci.

Všichni naši hlavní dodavatelé jsou certifikováni v souladu s
normou ISO 14001.

CEJN ISO Certificate.pdf

Protikorupční politika a povinná školení zaměstnanců

Aktivně předcházíme všem formám korupce a všichni zaměstnanci, kteří se ve společnosti CEJN AB zabývají nákupem, musí prokazatelně absolvovat protikorupční vzdělávání. Jsme přesvědčení, že by každý měl mít možnost nahlásit korupci, nestandardní praktiky a diskriminaci, aby nám pomohl dodržovat zásady nulové tolerance v těchto záležitostech. Proto v rámci naší společnosti fungují procesy pro nahlašování nekalého jednání.

Podpora regionálního rozvoje

Společnost CEJN se zaměřuje na úzký segment trhu a vznikla ve švédském městečku Skövde, kde se dodnes nachází většina výroby a vývoje produktů. Využíváme služeb místních dodavatelů a společností a zároveň jsme jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v regionu, čímž přispíváme k rozvoji oblasti. Tu podporují i nepřetržité investice a expanze.

Takto propojujeme odpovědnost s budoucností

Pro lidi

Více

Pro planetu

Více

Pro zisk

Více