Co děláme pro planetu

Svět kolem nás se mění. Spolu s nástupem průlomových technologií roste i potřeba udržitelnějších řešení. Jsme hrdí na to, že vyvíjíme, vyrábíme a dodáváme řešení, která minimalizují ekologickou stopu v různých segmentech, odvětvích a oblastech použití. Neustále se snažíme být o krok napřed a zlepšovat se.

 

Spojovat a chránit

V sortimentu máme přes 8 000 výrobků. Každý z nich má důležitou funkci a je navržen tak, aby co nejdéle vydržel. Tím, že umožňuje bezpečně, snadno a efektivně připojovat a odpojovat systémy bez úniku kapaliny či plynu, pomáhá chránit a respektovat okolní prostředí. Jsme zvídaví a neustále vyvíjíme nové i stávající produkty, aby co nejlépe odrážely současné a budoucí požadavky.

Nejlepší možné výrobky zákazníkům umožňují dosahovat lepších výsledků při nižší spotřebě energie a menší zátěže pro životní prostředí.

Naše výrobky: příslib udržitelnosti

 

Menší znečištění

Máme za to, že používání našich výrobků má význam v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Naše hydraulické spojky, které předcházejí úniku oleje, spojky pro stlačený vzduch, které minimalizují energetické ztráty, i bezokapové spojky pro tepelnou regulaci zmenšují dopady na životní prostředí.

Dlouhá životnost

Značka CEJN je známkou vysoké kvality. Základem udržitelného rozvoje jsou bezpečné, energeticky účinné a bezporuchové výrobky s dlouhou životností. Používání produktů, které vydrží, je udržitelnou volbou jak pro firmu, tak pro planetu.

Minimalizujeme energetické ztráty

Odjakživa nám leží na srdci výkon našich výrobků a nejinak tomu bude do budoucna. Víme, že minimalizace energetických ztrát šetří peníze a snižuje dopady na životní prostředí. Naše produkty pečlivě testujeme a analyzujeme, aby minimalizovaly energetické ztráty v systémech zákazníků bez snižování výkonu. Snažíme se zkrátka dosáhnout řešení výhodného po všech stránkách.

 

Od starého k novému:
naše výrobky snadno opravíte

Jsme hrdí na to, že se libovolný výrobek z našeho sortimentu pyšní dlouhou životností a vysokým počtem provozních hodin – a neztrácí přitom nic ze své špičkové bezpečnosti a výkonu. Víme ale, že každý výrobek jednou doslouží. Proto vám nabízíme široký sortiment náhradních dílů, abyste mohli zařízení opravit, znovu zprovoznit a využívat ho mnoho dalších provozních hodin. Vyděláte tak vy i naše planeta.

Pokud není možné výrobek opravit, lze ho recyklovat a materiál využít k výrobě nových inovativních výrobků.

 

Záleží na každém rozhodnutí

V našem švédském ústředí a výrobních závodech pečlivě zvažujeme každé rozhodnutí. Čím vědoměji se totiž rozhodujeme, tím větší změnu můžeme přinést. Tady jsou některé oblasti, kterých se naše rozhodnutí dotýkají.

 

Spotřeba energie

Spotřeba elektrické energie v naší švédské centrále, prodejní kanceláři a výrobním závodě má na svědomí jen velmi malé množství emisí oxidu uhličitého, protože zakoupenou elektřinu generují větrné elektrárny.

Likvidace odpadů

Tříděním odpadu přímo u zdroje můžeme maximalizovat recyklaci materiálů a využití odpadního tepla. Odpadním produktem našeho výrobního procesu jsou například kovové piliny, které pečlivě separujeme od veškerých zbytků řezných olejů/kapalin a odesíláme je k recyklaci. Separovaný řezný olej či kapalinu poté znovu využíváme. Tímto způsobem se do recyklačního oběhu vrací zhruba 80 % zakoupené suroviny.

Doprava

Společnost CEJN si pro logistiku a spedici aktivně vybrala partnera s jasně stanoveným cílem dosáhnout do roku 2050 nulových emisí oxidu uhličitého. Tento partner odbavuje cca 90 % veškeré naší nákladní přepravy a každoročně jeho fungování hodnotíme.

Využívání chemikálií

Veškeré námi používané chemikálie jsou registrovány v databázi chemikálií, která obsahuje i jejich bezpečnostní listy. Přidání každé nové chemické látky pečlivě posuzujeme v závislosti na jejím složení. Cílem je v maximální možné míře zabránit používání nebezpečných chemických látek, případně používat látky co nejméně škodlivé.

Suroviny

Velká část našich produktů je vyrobena z kovu, zejména z oceli a mosazi. Zpracování kovů je energeticky náročný proces, který navíc způsobuje vznik odpadového materiálů, tzv. „třísek“. Tyto třísky shromažďujeme a vracíme je dodavateli k recyklaci. Odpadní materiál se tak znovu může stát surovinou.

Vznik odpadu

Snažíme se omezit množství odpadu generovaného ve výrobě a ideálně zamezovat jeho vzniku. Přispíváme tak k efektivnějšímu využívání materiálů a energie a snižujeme množství odpadu, se kterým je třeba nakládat. To vede k finančním úsporám i šetrnějšímu využívání zdrojů.

 

Nekončící mise:
snížení emisí uhlíku

Neustále se snažíme snižovat naši uhlíkovou stopu. Už toho děláme mnoho, ale vždy se snažíme najít cesty, jak jít ještě o krok dál a aktivně
volit ekologičtější možnosti. Identifikovali jsme čtyři oblasti, ve kterých podle našeho názoru můžeme nejvíce přispět ke snížení dopadů na životní prostředí:

1. Naše produkty. Vysoce výkonné produkty s dlouhou životností redukují množství reklamací a není je třeba tak často vyměňovat.

2. Spotřeba elektrické energie. Podporujeme rozvoj obnovitelných zdrojů energie odebíráním elektrické energie z větrných elektráren.

3. Vytápění provozu. Využíváme dálkové vytápění od dodavatele, který do roku 2030 hodlá dosáhnout pozitivního vlivu na klima.

4. Bezfosilní energie. Pro náš provoz aktivně vybíráme ekologickou a bezfosilní energii.

Takto propojujeme odpovědnost s budoucností

Pro lidi

Více

Pro planetu

Více

Pro zisk

Více