Firemní video

Dějiny

V roce 1955 navrhl a patentoval Carl Erik Josef Nyberg (C.E.J.N.) revoluční rychlospojku, která překonala mnohé nedostatky předchozích konstrukčních provedení. Tím se výrazně zjednodušila manipulace a bylo zajištěno spolehlivé a efektivní spojení.

Po druhé světové válce se jako zdroj energie pro pneumatické nářadí a vybavení ve stále větší míře používal stlačený vzduch. U spojek docházelo k únikům a byly neefektivní. S tímto častým problémem se potýkal také náš zakladatel Carl, který se snažil zvládat svou hodinovou úkolovou prací jako brusič nástrojů u Královského obrněného pluku. Carl již od narození uvažoval jako vynálezce a pustil se do konstrukce nové, vylepšené spojky. Tento nový výrobek se stal základem pro velkou část moderního sortimentu výrobků CEJN a rovněž výchozím bodem pro náš globální růst.

Naše konstrukce je založena na malých vnějších a velkých vnitřních rozměrech. Od chvíle, kdy Carl vynalezl tuto první spojku, patentovanou v roce 1955, stále rozšiřujeme naše produktové řady. Ty zpočátku zahrnovaly výrobky na stlačený vzduch a nyní také například dýchací vzduch, hydraulický olej a tekutiny. Zaměřujeme se na vývoj inovativních technických řešení s důrazem na bezpečnost, jakož i neustálé zdokonalování standardních výrobků a návrh nových výrobků.

Ve společnosti CEJN jsme sjednoceni svými pěti základními hodnotami: bezpečnost, životní prostředí, kvalita, inovace a výkon. Jsou to naše základní kameny, jimiž je definováno, kdo jsme, jak pracujeme, v co věříme a za čím si stojíme.

CEJN příběh
load movie 
CEJN příběh

Základní hodnoty


Bezpečnost

Bezpečnost je pro naše podnikání velmi důležitá. Není to pouze volba, ale nezbytnost při veškeré naší činnosti. Přijímáme i odpovědnost za bezpečnost svých zákazníků a uživatelů. Bezpečné pracovní místo je naší nejvyšší prioritou a nebudeme spokojeni, dokud si naši zákazníci nebudou muset vybírat mezi bezpečnostními a vysoce výkonnými výrobky. Výrobky nedávno uvedené na trh a vývojové trendy, jako např. eSafe a výstražný kroužek na našich ultra vysokotlakých spojkách, jsou toho důkazem.

Bezpečnost

 

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je pro nás zásadní a bereme ji velmi vážně. Vývoj energeticky účinných výrobků je pro nás samozřejmostí, protože jde ruku v ruce s nižšími tlaky působícími na kompresor. Dalším cílem jsou bezodkapové výrobky, aby se předešlo znečištění životního prostředí a hydraulických systémů. Naše výrobní závody ve Švédsku jsou provozovány na větrnou energii a cílem společnosti CEJN je pracovat způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí. Zavádíme systém řízení životního prostředí a naším minimálním standardem jsou požadavky dle normy ISO 14001.

CEJN ISO Certificate.pdf

CEJN_AB_wind_power_contract.pdf

 

Životní prostředí

 

Kvalita

Naším cílem je poskytovat vysokou úroveň kvality během celého procesu, od surovin přes vývoj výrobků a výrobu až po dodání a zákaznickou podporu. Své zákazníky klademe na první místo a snažíme se překonat jejich očekávání. Naše provozy jsou od roku 1995 certifikovány v souladu s normou systému managementu jakosti dle ISO 9001. Podle ní je prioritou mimo jiné zaměření na zákazníka, angažovanost zaměstnanců a neustálé zlepšování. 

CEJN ISO Certificate.pdf

Kvalita

 

Inovace

Díky otevřenosti vůči kreativitě svých zaměstnanců a jejich zájmu o experimentování s novými technologiemi neustále rozšiřujeme hranice toho, co je možné. Po šesti desetiletích zkušeností a řadě různých inovací v našem arzenálu zůstává naše globální organizace stále o krok napřed. To zahrnuje způsob naší práce, naše aplikované technologie i náš obchodní přístup. Inovace prostřednictvím výkonu.

Inovace

 

Výkon

Dodávání výrobků, které poskytují vysokou úroveň výkonu, je hluboce zakořeněno v naší DNA a byl to jeden z důvodů, proč byla navržena první spojka CEJN. Okolní svět se neustále vyvíjí a každý den nám připravuje nelehké úkoly, a z toho důvodu je jednou z našich hlavních zásad flexibilita. Se svými zákazníky úzce spolupracujeme v průběhu vývojové fáze a zaručujeme jim dodání těch nejlepších a nejbezpečnějších výrobků na trhu.  

Výkon

Organisation

Skupina CEJN je v současné době tvořena 17 prodejními kancelářemi a 5 výrobními závody a má 600 zaměstnanců po celém světě.Výrobky CEJN jsou rovněž prodávány a uváděny na trh nezávislými distributory.

 

Mezinárodní sídlo CEJN:

CEJN AB &


Prodejní kanceláře CEJN:

CEJN AG Cham, Schweiz 
CEJN Australia PTY Limited

Sydney, Austrálie

CEJN de Mexico S.A de C.V Monterrey, Mexiko
CEJN Denmark Aps

Esbjerg, Dánsko

CEJN Do Brasil LTDA Curitiba, Brazílie
CEJN France S.A.S Paříž, Francie
CEJN Ibérica S.L. Barcelona, Španělsko
CEJN India Pvt. Ltd. Bangalore, Indie
CEJN Industrial Corporation Chicago, USA
CEJN Italy S.R.L. Milán, Itálie
CEJN Japan Corporation Tokio, Japonsko
CEJN Norden AB Skövde, Švédsko
CEJN Product GmbH Troisdorf, Německo
CEJN Korea Corporation Seoul, Korea
CEJN Products Far East PTE LTD.  Singapur Stadt, Singapur
CEJN Shanghai Fluid Systems CO LTD Šanghaj, Čína
CEJN UK Ltd. Hereford, Velká Británie

Výrobní závody:

CEJN AB Skövde, Švédsko
CEJN AB Lönsboda, Švédsko
CEJN Do Brasil LTDA. Curitiba, Brazilien
CEJN Shanghai Fluid Systems CO LTD Šanghaj, Čína
CEJN Industrial Corporation Chicago, USA

Obchodní koncepce

CEJN je přední globální společnost s místním zastoupením, která využívá tržní niky a poskytuje inovativní řešení rychlospojek, čímž přináší přidanou hodnotu a produktivitu pro aplikace a procesy zákazníků.

CEJN se zavázala k dodávání vysoce kvalitních výrobků s důrazem na výkon, bezpečnost a životní prostředí, zaručených prostřednictvím vlastního vývoje a výroby v duchu neustálého zlepšování procesů, technologií a výrobků.

CEJN je nezávislý rodinný podnik, který má kořeny ve Švédsku již od svého vzniku v roce 1955. CEJN se zavázala k zachování svých vysokých standardů, co se týče odpovědnosti vůči svým zákazníkům, zaměstnancům a životnímu prostředí.