Ne yapıyorsak - gezegenimiz için

Dünya uyum sağlıyor. Yeni teknolojiler ortaya çıktıkça daha sürdürülebilir çözümlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Çeşitli segmentler, endüstriler ve uygulama alanlarında çevresel ayak izini en aza indirecek çözümler geliştirmekten, üretmekten ve sunmaktan gurur duyuyoruz. Ve her zaman daha iyisini yapmak, daha fazlasını yapmak ve çağımızın ilerisinde olmak için çalışıyoruz.

 

Koru, saygı duy, bağlantı kur

Ürün çeşitlerimizde 8000'den fazla ürün bulunmaktadır. Her biri uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir ve yerine getirmesi gereken önemli bir işlevi vardır; hiç veya minimum dökülme ile sistemleri güvenli, kolay ve verimli bir şekilde bağlayarak ve ayırarak etraftaki çevreyi korumak ve saygı duymak. Sürekli çaba ve merakla hem yeni hem de mevcut, güncel ve gelecekteki gereksinimleri yansıtan ürünler geliştiriyoruz.

Mümkün olan en yüksek ürün performansı seviyesi, müşterilerin daha düşük enerji tüketimi ve daha az çevresel yük ile daha iyi sonuçlar elde etmesini sağlar.

Ürünlerimiz: bir sürdürülebilirlik sözü

 

Daha az kirlilik

Ürünlerimizin hem kısa vadede hem de uzun vadede fark yarattığından eminiz. Örneğin, yağ sızıntısı olmamasını sağlayan hidrolik kaplinler, enerji kayıplarını en aza indiren basınçlı hava kaplinleri veya kuru bağlantı ve bağlantı kesmeli termal kontrol kaplinleri tercih ederek çevreye daha az zarar vermiş olursunuz.

Uzun ömürlük

Marka olarak CEJN, yüksek kaliteyle tanımlanmaktadır. Uzun hizmet ömrüne sahip, güvenli, enerji verimli ve hatasız ürünler, sürdürülebilir gelişim açısından etkilidir. Uzun ömürlü ürünler kullanmak hem iş hem de gezegen için sürdürülebilir bir seçimdir.

Enerji kayıplarını en aza indirir

Ürün performansı bizim için her zaman odak noktası olmuştur ve olacaktır. Enerji kayıplarını en aza indirerek hem paradan hem de çevre üzerindeki etkiden tasarruf edileceğini biliyoruz. Dikkatli testler ve analizlerle, ürünlerimiz, performansı etkilemeden müşterilerin sistemlerindeki enerji kayıplarını azaltır. Başka bir deyişle, bir kazan-kazan durumu.

 

Eskiden yeniye:
CEJN onarılabilirlik süreci

Ürün çeşitlerimiz arasında hangi ürün olursa olsun, her zaman en yüksek güvenlik ve performans seviyesiyle birçok çalışma saati ile uzun bir ürün ömrü sağlamaktan gurur duyuyoruz. Lakin bir gün ürünün servis ömrünün sona ereceğini biliyoruz. O gün geldiğinde, ilk elden ürünün onarımına ve daha uzun süreler çalışmaya devam etmesine olanak sağlamak için iyi geliştirilmiş yedek parça çeşitlerimiz mevcuttur. Sizin için iyi, gezegenimiz için iyi.

Ürünü onarmak mümkün değilse, geri dönüştürülebilir ve malzeme yeni, yenilikçi ürünler için kullanılabilir.

 

Her seçim önemlidir

İsveç merkezimizde ve üretim tesislerimizde tüm seçimler özenle yapılmaktadır. Bilinçli seçimler yaparak genel etkinin daha büyük olduğunu biliyoruz. İşte günlük işlerimizi yansıtan, aktif olarak yaptığımız seçimlerden bazıları.

 

Enerji tüketimi

İsveç'teki merkez ofisimiz, satış ofisimiz ve üretim tesisimizdeki elektrik tüketimi, satın alınan elektrik rüzgar gücüyle üretildiği için CO2 emisyonlarının çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır.

Atık işleme

Atıkları kaynağında ayırarak, malzeme geri dönüşümünü ve enerji geri kazanımını en üst düzeye çıkarabiliriz. Atık akışlarımızdan biri üretim sürecimizdeki metal talaşlarıdır. Bunlar kalan kesme yağından/sıvısından ayrıştırılır ve geri dönüşüme gönderilir. Ayrılan kesme yağı/sıvısı, CEJN'de tekrar kullanılır. Satın alınan ham maddelerin yaklaşık %80'i bu şekilde geri dönüşüm akışına geri döner.

Taşımacılık

CEJN, 2050 yılına kadar sıfır karbon dioksit emisyonuna sahip olma hedefi açıkça belirtilen bir lojistik ve nakliye şirketi ortağını aktif olarak seçmiştir. Bu ortak, tüm yük taşımalarının yaklaşık %90'ını temsil etmekte ve yıllık olarak takip edilmektedir.

Kimyasal kullanımı

Kullanılan tüm kimyasallar, güvenlik bilgi formlarını da içeren bir kimyasal sistemine kaydedilir. Herhangi bir yeni kimyasal eklenmeden önce, içeriğine bağlı olarak eklenip eklenmeyeceğini belirlemek için bir değerlendirme yapılır. Prensip, mümkün olduğunca tehlikeli kimyasallardan kaçınmak veya en az zararlı kimyasalları kullanmaktır.

Ham maddeler

Ürünlerimizin büyük bir kısmı, ağırlıklı olarak çelik ve pirinç olmak üzere metalden oluşmaktadır. Metal işleme, "talaş" adı verilen bir miktar atık malzemeye de yol açan yoğun bir enerji sürecidir. Bu talaşlar toplanır ve geri dönüşüm için tedarikçiye iade edilir. Bu şekilde, atık malzeme yeni ham maddeler haline gelebilir.

Tasfiye etme

Üretimde atık seviyelerini düşük tutmak için çalışmak, israfın kaynağını önleyebileceğimiz anlamına gelir. Malzeme ve enerjinin daha verimli kullanılmasına katkıda bulunur ve işlenmesi gereken atık miktarını azaltarak finansal tasarruflara ve kaynaklara olan yükün azalmasına yol açabilir.

 

Sürekli misyon:
Karbon emisyonlarını azaltmak

Karbon ayak izimizi azaltmak için sürekli çalışıyoruz. Zaten çok şey yapıyoruz, ancak her zaman daha fazlasını yapmanın yollarını bulmaya ve daha çevreci seçenekleri aktif olarak
seçmeye çalışıyoruz. Çevresel etkiyi en aza indirmeye nasıl katkıda bulunabileceğimizi gördüğümüz dört alan belirledik:

1. Ürünlerimiz. Uzun ömürlü yüksek performanslı ürünler kullanarak, daha az şikayet ve ürün değiştirme ihtiyacı olacaktır.

2. Elektrik tüketimi. Elektriğimizi rüzgar gücünden alarak yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesini destekliyoruz.

3. Tesislerin ısıtılması. 2030 yılına kadar iklim pozitif olmayı amaçlayan bir tedarikçinin bölgesel ısıtmasını kullanıyoruz.

4. Fosil yakıtsız enerji. Çalışmalarımız için aktif olarak çevre dostu ve fosil yakıtsız enerji seçiyoruz.

Sorumluluğu geleceğimize bu şekilde bağlıyoruz

İnsanlar için

Devamını oku

Gezegen için

Devamını oku

Kâr için

Devamını oku