Mitä teemme – maapallon hyväksi

Maailma muuttuu. Kestävämpien ratkaisujen tarve kasvaa, kun uudet teknologiat tekevät läpimurtoja. Olemme ylpeitä voidessamme kehittää, valmistaa ja toimittaa ratkaisuja, jotka minimoivat ympäristöjalanjäljen eri segmenteissä, teollisuudenaloilla ja käyttöalueilla. Pyrimme aina tekemään paremmin, enemmän ja aikaamme edellä.

 

Suojaa, kunnioita, yhdistä

Valikoimassamme on yli 8 000 tuotetta. Jokainen niistä on rakennettu kestämään, ja jokaisella niistä on tärkeä tehtävä: suojata ja kunnioittaa ympäristöä kiinnittämällä ja irrottamalla järjestelmät turvallisesti, helposti ja tehokkaasti lähes tai kokonaan ilman vuotoja. Pyrimme jatkuvasti kehittämään sekä uusia että nykyisiä tuotteita, jotka vastaavat nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.

Tuotteen paras mahdollinen suoritusteho antaa asiakkaille paremmat tulokset pienemmällä energiankulutuksella ja pienemmällä ympäristökuormituksella.

Tuotteemme: kestävyyslupaus

 

Vähemmän saasteita

Luotamme siihen, että tuotteillamme on merkitystä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ympäristövaikutusta voi vähentää esimerkiksi valitsemalla hydrauliikkaliittimet, jotka estävät öljyvuodot, paineilmaliitännät, jotka minimoivat energiahäviöt, tai lämpökytkimet, joissa on kuivakatkaisuliittimet ja -katkaisimet.

Suunniteltu kestämään

CEJN on tuotemerkki, joka perustuu korkeaan laatuun. Turvalliset, energiatehokkaat ja virheettömät tuotteet, joilla on pitkä käyttöikä, ovat avain kestävään kehitykseen. Kestävät tuotteet ovat kestävä valinta sekä liiketoiminnalle että ympäristölle.

Minimoi energiahäviöt

Tuotteiden suoritusteho on aina ollut ja tulee aina olemaan painopistealueemme. Tiedämme, että minimoimalla energiahäviöt säästetään sekä rahaa että ympäristöä. Huolellisten testien ja analyysien avulla tuotteemme vähentävät asiakkaiden järjestelmien energiahäviöitä vaikuttamatta suoritustehoon. Toisin sanoen kaikki voittavat.

 

Käytetystä uuteen:
CEJN:n korjattavuusprosessi

Olemme tuotevalikoimamme tuotteesta riippumatta ylpeitä voidessamme taata pitkän käyttöiän ja paljon käyttötunteja – aina korkeimmalla turvallisuus- ja suoritustehotasolla. Tiedämme kuitenkin, että jonain päivänä tuotteen käyttöikä päättyy. Sitä varten meillä on hyvin kehitetty varaosavalikoima, jonka avulla voit ensin pyrkiä korjaamaan tuotteen itse ja pitää sen toiminnassa vielä monta käyttötuntia. Hyväksi sinulle, hyväksi planeetalle.

Jos tuotetta ei voi korjata, se voidaan kierrättää ja sen materiaalit käyttää uusiin innovatiivisiin tuotteisiin.

 

Jokaisella valinnalla on merkitystä

Kaikki valinnat tehdään huolellisesti Ruotsin pääkonttorissa ja tuotantolaitoksissa. Tietoisia valintoja tekemällä saadaan suurempi kokonaisvaikutus. Tässä on joitakin aktiivisia valintojamme, jotka kuvastavat jokapäiväistä liiketoimintaamme.

 

Energiankulutus

Sähkönkulutus Ruotsin pääkonttorissa, myyntitoimistossa ja tuotantolaitoksessa muodostaa hyvin pienen osan hiilidioksidipäästöistä, kun ostettu sähkö tuotetaan tuulivoimalla.

Jätteiden käsittely

Lajittelemalla jätteet niiden syntyessä voimme maksimoida materiaalien kierrätyksen ja energian talteenoton. Yksi jätevirroistamme on valmistusprosessin metallilastut. Ne erotellaan jäljelle jääneestä leikkuuöljystä/-nesteestä ja lähetetään kierrätykseen. Erotettu leikkuuöljy/-neste käytetään uudelleen CEJN:ssä. Noin 80 % hankitusta raaka-aineesta kierrätetään tällä tavalla.

Kuljetus

CEJN on valinnut logistiikka- ja huolintakumppanin, jonka selvänä tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen nollataso vuoteen 2050 mennessä. Tämän kumppanin osuus kaikista rahtikuljetuksista on noin 90 %, mitä seurataan vuosittain.

Kemiallinen käyttö

Kaikki käytetyt kemikaalit rekisteröidään kemikaalijärjestelmään, joka sisältää myös käyttöturvallisuustiedotteet. Ennen uuden kemikaalin lisäämistä tehdään arviointi siitä, onko se sisältämiensä aineosien perusteella lisättävä vai ei. Periaatteena on mahdollisimman pitkälle välttää vaarallisia kemikaaleja tai käyttää vähiten haitallisia kemikaaleja.

Raaka-aineet

Suuri osa tuotteistamme koostuu metallista, pääasiassa teräksestä ja messingistä. Metallin prosessointi on energiaintensiivinen prosessi, joka synnyttää myös jonkin verran jätemateriaalia, niin sanottuja lastuja. Nämä lastut kerätään ja palautetaan toimittajalle kierrätystä varten. Näin jätemateriaalista voi tulla uutta raaka-ainetta.

Romuttaminen

Pyrimme pitämään tuotantojätteen määrän pienenä, jotta voimme välttää jätteen syntymisen. Se tehostaa materiaalien ja energian käyttöä sekä vähentää käsiteltävän jätteen määrää, mikä voi johtaa taloudellisiin säästöihin ja vähentää resurssien kuormitusta.

 

Jatkuva tehtävä:
Pienemmät hiilidioksidipäästöt

Pyrimme jatkuvasti pienentämään hiilijalanjälkeämme. Teemme jo paljon, mutta yritämme aina löytää tapoja tehdä enemmän ja valita ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.
Olemme tunnistaneet neljä aluetta, joilla voimme eniten vaikuttaa ympäristövaikutusten vähentämiseen:

1. Tuotteemme. Kun käytetään suorituskykyisiä ja kestäviä tuotteita, tulee vähemmän reklamaatioita ja vaihtoja.

2. Sähkönkulutus. Tuemme uusiutuvien energialähteiden kehitystä ostamalla sähkömme tuulivoimasta.

3. Laitosten lämmitys. Käytämme kaukolämpöä toimittajalta, jonka tavoitteena on olla ilmastopositiivinen vuoteen 2030 mennessä.

4. Fossiilitonta energiaa. Valitsemme toiminnassamme aktiivisesti ympäristöystävällistä ja fossiilitonta energiaa.

Näin yhdistämme vastuumme tulevaisuuteemme

Ihmisten hyväksi

Lue lisää

Planeettamme hyväksi

Lue lisää

Tuoton hyväksi

Lue lisää