Hvad vi gør – for planeten

Verden tilpasser sig. Behovet for mere bæredygtige løsninger stiger i takt med, at nye teknologier ser dagens lys. Vi er stolte af at udvikle, producere og levere løsninger, der vil minimere miljøpåvirkningen inden for forskellige segmenter, brancher og anvendelsesområder. Og vi stræber altid efter at gøre det bedre, at gøre mere og være på forkant med vores tid.

 

Beskytte, respektere, samle

Vi har over 8.000 produkter i vores sortiment. De er alle bygget til at holde og har en vigtig funktion at opfylde; at beskytte og respektere det omgivende miljø ved sikkert, nemt og effektivt at tilslutte og frakoble systemer uden eller med minimalt spild. Med en kontinuerlig stræben og nysgerrighed udvikler vi både nye og eksisterende produkter, der afspejler nuværende og fremtidige krav.

Det højest mulige niveau af produktydelse gør det muligt for kunderne at opnå bedre resultater med lavere energiforbrug og mindre miljøbelastning.

Vores produkter et løfte om bæredygtighed

 

Mindre forurening

Vi er overbeviste om, at vores produkter gør en forskel, både på kort og lang sigt. Ved f.eks. at vælge hydrauliske koblinger, der sikrer, at der ikke spildes olie, trykluftkoblinger, der minimerer energitab, eller Thermal Control koblinger med spildfri til- og frakobling vil der være mindre miljøpåvirkning.

Robust konstruktion

CEJN som brand er defineret ved høj kvalitet. Sikre, energieffektive og fejlfri produkter med lang levetid er medvirkende til en bæredygtig udvikling. At bruge produkter, der holder, er et bæredygtigt valg for både virksomheden og planeten.

Minimerer energitab

Produktegenskaber har altid været og vil altid være et fokusområde for os. Vi ved, at man ved at minimere energitab både sparer penge og skåner miljøet. Gennem omhyggelige tests og analyser reducerer vores produkter energitabet i kundernes systemer uden at påvirke ydeevnen. Altså en win-win situation.

 

Fra brugt til nyt:
CEJN-reparationsproces

Uanset hvilket produkt i vores sortiment det handler om, så er vi stolte af at kunne sikre en lang livscyklus med mange driftstimer – altid med den højeste sikkerhed og ydeevne. Vi ved dog, at produktets levetid en dag udløber. Når dagen kommer, har vi et veludviklet reservedelssortiment, så du på første hånd kan se på reparation af produktet og få det op at køre i mange flere servicetimer. Godt for dig, godt for planeten.

Hvis det ikke er muligt at reparere produktet, kan det genbruges, og materialet kan bruges til nye, innovative produkter.

 

Ethvert valg betyder noget

På vores svenske hovedkontor og produktionsanlæg er alle valg truffet med omhu. Vi ved, at jnår vi træffer bevidste valg, øger det den samlede effekt. Her er nogle af vores aktivt trufne valg, der afspejler vores daglige forretning.

 

Energiforbrug

Elforbruget på vores svenske hovedkontor, salgskontor og produktionsanlæg tegner sig for en meget lille del af CO2-udledningerne, efterhånden som den indkøbte elektricitet produceres ved hjælp af vindkraft.

Affaldshåndtering

Ved at adskille affald ved kilden kan vi maksimere materialegenbrug og energiudnyttelse. En af vores affaldsstrømme er metalspåner fra vores fremstillingsproces. Disse adskilles fra evt. resterende skæreolie/væske og sendes til genanvendelse. Den udskilte skæreolie/-væske genbruges på CEJN. Ca. 80 % af de indkøbte råmaterialer går tilbage til genanvendelsesflowet på denne måde.

Transport

CEJN har aktivt valgt en logistik- og speditionspartner med et klart erklæret mål om at have nul udledning af CO2 inden 2050. Denne partner står for ca. 90 % af al godstransport og følges op årligt.

Kemisk anvendelse

Alle anvendte kemikalier er registreret i et kemikaliesystem, som også indeholder sikkerhedsdatablade. Før der tilføjes et nyt kemikalie, vurderes det, om det skal tilføjes eller ej, afhængigt af hvad det indeholder. Princippet er at undgå farlige kemiske stoffer i videst muligt omfang eller at bruge de mindst skadelige kemikalier.

Råvarer

En stor del af vores produkter består af metal, hovedsageligt stål og messing. Forarbejdning af metal er en energiintensiv proces, der også giver anledning til noget affaldsmateriale, såkaldte "chips". Disse chips indsamles og returneres til leverandøren for genanvendelse. På den måde kan affaldsmaterialet blive til nye råmaterialer.

Skrotning

Arbejdet med at holde affaldsniveauet nede i produktionen betyder, at vi kan undgå, hvor affaldet kommer fra. Det bidrager til en mere effektiv udnyttelse af materialer og energi og reducerer mængden af affald, der skal håndteres, hvilket kan føre til økonomiske besparelser samt reduceret ressourcebelastning.

 

En fortsat mission:
Reducere CO2-udledningen

Vi stræber hele tiden efter at reducere vores CO2-fodaftryk. Vi gør allerede meget, men vi forsøger altid at finde måder at gøre mere på og aktivt
vælge grønnere muligheder. Vi har identificeret fire områder, hvor vi ser, hvordan vi kan bidrage mest til at reducere miljøpåvirkningen:

1. Vores produkter. Ved at bruge højtydende produkter, der holder, vil der være færre reklamationer og behov for udskiftning af produkter.

2. Strømforbrug. Vi støtter udviklingen af vedvarende energikilder ved at købe vores elektricitet fra vindenergi.

3. Opvarmning af anlæg. Vi bruger fjernvarme fra en leverandør, der gerne vil være klimapositiv inden 2030.

4. Fossilfri energi. Vi vælger aktivt miljøvenlig og fossilfri energi til vores drift.

Sådan forbinder vi ansvar med fremtiden

For mennesket

Læs mere

For planeten

Læs mere

For profitten

Læs mere