Hvad vi gør – for overskuddet

Professionalisme, forretningsetik og fairplay er centrale elementer i den måde, vi driver forretning på og er dybt forankret i virksomhedskulturen. Vores kunders fordele med hensyn til sikkerhed og effektivitet ved at vælge CEJN-produkter er direkte forbundet med deres forretning – og det øger energieffektiviteten og bidrager til deres fortjeneste. Som ingeniørvirksomhed er vi stolte af det, vi gør, og vi stræber altid efter at øge vores produkters ydeevne og effektivitet ved at geninvestere og videreudvikle, forbedre og øge effektiviteten af vores produkter og produktion. Det er sådan, vi bidrager til vores kunders succes.

 

Bæredygtig vækst med en langsigtet tankegang

Vi er i branchen for langsigtet finansiel stabilitet og vækst. For at vokse på en bæredygtig måde bliver vi ved med at lede efter nye områder, hvor vores viden og produkter kan være med til at skabe kundeværdi. Organisk vækst er beviset på, at vi har skabt forretningsværdi for vores kunder ved at tilføje sikkerhed, effektivitet og produktivitet til arbejdspladser over hele verden.

Vi er en familieejet virksomhed, og vores hensigt er at holde den inden for familien. Fremtidige generationer vil overtage virksomheden, og det er en måde at sikre, at vores virksomhedsværdier og etik forbliver uændret.

Systematiske leverandørvurderinger

CEJN er en global virksomhed med aktiviteter i mange forskellige lande, hvor forskellige love, kulturer, værdier og traditioner er gældende. På alle områder, hvor vi driver virksomhed, er vi opmærksomme på og respekterer offentlighedens synspunkter og virkningerne af vores aktiviteter, hvilket stiller strenge krav til den måde, vi udfører vores arbejde på. Samtidig med at vi stræber efter fremtidig lønsom vækst og fortsat succes, forpligter vi os til at bidrage til en bæredygtig udvikling ved at påtage os vores sociale og miljømæssige ansvar og ved at drive forretning på en meget etisk måde.

Vores etiske krav og adfærdskodeks for alle vores leverandører er primært baseret på FN’s ti principper (Global Compact) inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i forsyningskæden.

Alle vores hovedleverandører er certificeret iht.
ISO 14001-standarden.

CEJN ISO Certificate.pdf

En antikorruptionspolitik med obligatorisk personaleuddannelse

Vi arbejder aktivt på at forhindre enhver form for korruption, der kræver dokumenteret uddannelse i antikorruption fra alle medarbejdere, der arbejder med indkøb i CEJN AB. Det er vores klare overbevisning, at alle skal være i stand til at rapportere korruption, upassende adfærd og diskrimination for at hjælpe os med at opretholde vores nultolerancepolitik i disse sager. For at hjælpe os med det håndhæver vi en whistleblower-politik i organisationen.

Støtte til regional udvikling

CEJN er en nichevirksomhed, der er født i en lille by, Skövde, i Sverige, hvor størstedelen af produktionen og produktudvikling ligger. Vi bidrager til den lokale udvikling med lokale leverandører og virksomheder og er samtidig en af de største privatejede arbejdsgivere i regionen. Fortsatte investeringer og udvidelser øger vores bidrag til den regionale udvikling yderligere.

Sådan forbinder vi ansvar med fremtiden

For mennesket

Læs mere

For planeten

Læs mere

For profitten

Læs mere