Mitä teemme – tuoton hyväksi

Ammattimaisuus, liiketoiminnan eettisyys ja reilu peli ovat keskeisiä liiketoimintatapojamme, ja ne ovat juurtuneet syvälle yrityskulttuuriin. CEJN:n tuotteiden turvallisuus- ja tehokkuusedut liittyvät suoraan asiakkaidemme liiketoimintaan, mikä lisää energiatehokkuutta ja kasvattaa asiakkaiden tuottoa. Tekniikkayrityksenä olemme ylpeitä työstämme ja pyrimme aina parantamaan tuotteidemme suoritustehoa ja tehokkuutta investoimalla takaisin sekä kehittämällä, parantamalla ja tehostamalla tuotteidemme ja tuotantomme tehokkuutta. Näin edistämme asiakkaidemme liiketoiminnan menestystä.

 

Kestävää kasvua ja pitkän aikavälin ajattelua

Liiketoimintamme on pitkän aikavälin taloudellista vakautta ja kasvua. Kestävää kasvua varten etsimme jatkuvasti uusia alueita, joilla osaamisemme ja tuotteemme voivat auttaa luomaan asiakasarvoa. Orgaaninen kasvu on todiste siitä, että olemme luoneet liiketoiminnallista arvoa asiakkaillemme ja lisänneet työpaikkojen turvallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta kaikkialla maailmassa.

Olemme perheyritys, ja aikomuksemme on pitää yritys perheen omistuksessa. Tulevat sukupolvet ottavat liiketoiminnan haltuunsa, mikä varmistaa, että yrityksemme arvot ja eettisyys säilyvät.

Järjestelmälliset toimittaja-arviot

CEJN on maailmanlaajuinen yritys ja toimii monissa eri maissa, joissa sovelletaan erilaisia lakeja, kulttuureja, arvoja ja perinteitä. Tunnemme ja kunnioitamme kaikilla toiminta-alueillamme suuren yleisön näkemyksiä ja toimintamme vaikutuksia, jotka asettavat tarkat vaatimukset työllemme. Samalla kun pyrimme tulevaan kannattavaan kasvuun ja jatkuvaan menestykseen, olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä hyväksymällä yhteiskunta- ja ympäristövastuumme sekä harjoittamalla liiketoimintaa erittäin eettisellä tavalla.

Eettiset vaatimuksemme ja toimintaohjeemme kaikille toimittajillemme perustuvat ensisijaisesti YK:n kymmeneen periaatteeseen (Global Compact) ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueilla.

Lue lisää siitä, miten toimimme kestävän kehityksen mukaisesti toimitusketjussa.

Kaikki päätoimittajamme on sertifioitu
ISO 14001 -standardin mukaan.

CEJN ISO Certificate.pdf

Korruption vastainen käytäntö ja pakollinen henkilöstökoulutus

Pyrimme aktiivisesti estämään kaikenlaisen korruption, mikä edellyttää dokumentoitua korruption vastaista koulutusta kaikilta CEJN AB:n ostotoimintaan osallistuvilta työntekijöiltä. Uskomme vakaasti, että kaikkien pitää pystyä ilmoittamaan korruptiosta, sopimattomuuksista ja syrjinnästä, jotta voimme ylläpitää nollatoleranssia näissä asioissa. Avuksi tässä toteutamme väärinkäytöksistä ilmoittamisen käytäntöä organisaatiossamme.

Alueellisen kehityksen tukeminen

CEJN on kapean erikoisalan yritys, joka on kotoisin Ruotsista Skövden pikkukaupungista, missä suurin osa tuotannosta ja tuotekehityksestä sijaitsee. Tuemme paikallista kehitystä paikallisten toimittajien ja yritysten kanssa samalla, kun olemme yksi alueen suurimmista yksityisomistuksessa olevista työnantajista. Jatkuvat investoinnit ja laajennukset lisäävät entisestään panostustamme alueelliseen kehitykseen.

Näin yhdistämme vastuumme tulevaisuuteemme

Ihmisten hyväksi

Lue lisää

Planeettamme hyväksi

Lue lisää

Tuoton hyväksi

Lue lisää