Co robimy – dla planety

Świat się zmienia. Zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone rozwiązania rośnie wraz z rozwojem nowych technologii. Jesteśmy dumni z tego, że opracowujemy, produkujemy i dostarczamy rozwiązania, które minimalizują wpływ na środowisko naturalne w różnych segmentach, branżach i obszarach zastosowań. Zawsze staramy się działać lepiej, robić więcej i wyprzedzać nasze czasy.

 

Chroń, szanuj, łącz

W asortymencie mamy ponad 8000 produktów. Każdy z nich został zaprojektowany z myślą o trwałości i pełni ważną funkcję: pomaga chronić i szanować otaczające środowisko poprzez bezpieczne, łatwe i wydajne podłączanie i odłączanie systemów bez wycieków lub przy minimalnym wycieku. Dzięki ciekawości i ciągłemu doskonaleniu opracowujemy nowe i rozwijamy istniejące produkty, odzwierciedlając obecne i przyszłe wymagania.

Najlepsze z możliwych właściwości użytkowe produktu pozwalają klientom osiągać lepsze wyniki przy niższym zużyciu energii i mniejszym obciążeniu dla środowiska.

Nasze produkty: obietnica zrównoważonego rozwoju

 

Mniej zanieczyszczeń

Wierzymy w korzyści płynące ze stosowania naszych produktów, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Na przykład wybierając złącza hydrauliczne, które zapobiegają wyciekom oleju, złącza sprężonego powietrza, które minimalizują straty energii, lub suchoodcinające złącza z kontrolą termiczną, zmniejszamy wpływ na środowisko.

Projektowane z myślą o trwałości

Marka CEJN wyróżnia się wysoką jakością. Bezpieczne, energooszczędne i bezawaryjne produkty o długim okresie eksploatacji mają zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Trwałe produkty to zrównoważony wybór zarówno dla biznesu, jak i dla planety.

Minimalizacja strat energii

Właściwości użytkowe produktu zawsze były i będą dla nas priorytetem. Wiemy, że minimalizując straty energii, obniżamy koszty i zmniejszamy wpływ na środowisko. Dzięki dokładnym testom i analizom nasze produkty zmniejszają straty energii w systemach klientów bez wpływu na wydajność. Innymi słowy: zyskują na tym wszyscy.

 

Od używanego do nowego:
obsługa napraw w CEJN

Jesteśmy dumni z tego, że możemy zagwarantować długi okres eksploatacji i wiele godzin pracy każdego produktu w naszym asortymencie – zawsze przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa i właściwości użytkowych. Wiemy jednak, że okres użytkowania produktu dobiegnie wreszcie końca. Gdy nadejdzie ten dzień, mamy dobrze opracowany asortyment części zamiennych, dzięki czemu produkt można naprawić i eksploatować jeszcze przez wiele godzin. Dobre dla Ciebie, dobre dla planety.

Jeśli naprawa nie jest możliwa, produkt można poddać recyklingowi i wykorzystać odzyskane materiały do produkcji nowych, innowacyjnych produktów.

 

Każdy wybór ma znaczenie

W naszej szwedzkiej siedzibie głównej i zakładach produkcyjnych wszystkie wybory są dokonywane z należytą starannością. Wiemy, że im bardziej świadome wybory, tym większy ogólny efekt. Oto niektóre z naszych aktywnie podjętych wyborów, które odzwierciedlają naszą codzienną działalność.

 

Zużycie energii

Zużycie energii elektrycznej w naszej szwedzkiej siedzibie głównej, biurze sprzedaży i zakładzie produkcyjnym odpowiada za bardzo niewielką część emisji CO2, ponieważ zakupiona energia elektryczna jest wytwarzana przez energię wiatrową.

Gospodarka odpadami

Oddzielając odpady u źródła, możemy zmaksymalizować recykling materiałów i odzyskiwanie energii. Jednym z naszych strumieni odpadów są opiłki metalu z procesu produkcji. Są one oddzielane od pozostałości cieczy chłodząco-smarującej i przekazywane do recyklingu. Oddzielona ciecz chłodząco-smarująca jest ponownie używana w CEJN. Około 80% zakupionego surowca trafia z powrotem do obiegu.

Transport

Firma CEJN aktywnie wybrała partnera logistycznego i spedycyjnego z jasno określonym celem ograniczenia emisji dwutlenku węgla do zera do roku 2050. Ten partner odpowiada za ok. 90% całego transportu towarowego i jest kontrolowany raz w roku.

Stosowanie substancji chemicznych

Wszystkie stosowane przez nas substancje chemiczne są zarejestrowane w bazie danych, która zawiera również karty charakterystyki. Przed dodaniem nowej substancji chemicznej oceniamy, czy należy ją dodać, na podstawie jej składu. Zasadą jest unikanie w jak największym stopniu niebezpiecznych substancji chemicznych lub stosowanie jak najmniej szkodliwych substancji chemicznych.

Surowce

Duża część naszych produktów jest wykonana z metalu, głównie stali i mosiądzu. Obróbka metali to energochłonny proces, który powoduje powstawanie odpadów, tzw. wiórów. Wióry są zbierane i zwracane do dostawcy w celu recyklingu. W ten sposób odpady mogą stać się nowym surowcem.

Utylizacja odpadów

Dążenie do utrzymania niskiego poziomu odpadów w produkcji warto rozpocząć od wytwarzania mniejszej ilości odpadów. Przyczynia się to do bardziej efektywnego wykorzystania materiałów i energii oraz zmniejsza ilość odpadów, które należy utylizować, co może prowadzić do oszczędności finansowych i mniejszego wykorzystania zasobów.

 

Ciągła misja:
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla

Nieustannie dążymy do zmniejszenia naszego śladu węglowego. Robimy już wiele, ale zawsze zastanawiamy się, jak robić więcej i aktywnie
wybierać bardziej ekologiczne opcje. Zidentyfikowaliśmy cztery obszary, w których widzimy, jak możemy przyczynić się do maksymalnego zmniejszenia wpływu na środowisko:

1. Nasze produkty. Stosowanie trwałych produktów o wysokiej wydajności oznacza mniejszą liczbę reklamacji i mniejszą potrzebę wymiany produktów.

2. Zużycie energii elektrycznej. Wspieramy rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez zakup energii elektrycznej z elektrowni wiatrowych.

3. Ogrzewanie pomieszczeń. Korzystamy z sieci ciepłowniczych dostawcy, który zamierza do 2030 roku osiągnąć negatywny (korzystny dla klimatu) bilans emisji dwutlenku węgla.

4. Energia bez paliw kopalnych. Do naszej działalności aktywnie wybieramy energię przyjazną dla środowiska i pozbawioną paliw kopalnych.

W ten sposób łączymy odpowiedzialność z naszą przyszłością

Dla ludzi

Więcej informacji

Dla planety

Więcej informacji

Dla zysku

Więcej informacji