Co robimy – dla zysku

Profesjonalizm, etyka biznesowa i fair play mają kluczowe znaczenie dla naszej działalności i są głęboko zakorzenione w kulturze korporacyjnej. Korzyści dla naszych klientów w zakresie bezpieczeństwa i wydajności wynikające z wyboru produktów CEJN są bezpośrednio związane z ich działalnością – zwiększenie efektywności energetycznej skutkuje zwiększeniem zysków. Jako firma inżynieryjna jesteśmy dumni z tego, co robimy, i zawsze dążymy do doskonalenia właściwości użytkowych i wydajności naszych produktów poprzez reinwestycje oraz dalszy rozwój, ulepszanie i zwiększanie efektywności produktów i produkcji. W ten sposób przyczyniamy się do sukcesu działalności naszych klientów.

 

Zrównoważony rozwój z długoterminowym nastawieniem

Prowadzimy działalność z myślą o długoterminowej stabilności finansowej i wzroście. Aby rozwijać się w sposób zrównoważony, nieustannie szukamy nowych obszarów, w których nasza wiedza i produkty mogą pomóc w tworzeniu wartości dla klienta. Organiczny wzrost to dowód na to, że stworzyliśmy wartość biznesową dla naszych klientów, zwiększając bezpieczeństwo, wydajność i produktywność w miejscach pracy na całym świecie.

Jesteśmy firmą rodzinną, a naszym celem jest utrzymanie jej w rodzinie. Przyszłe pokolenia przejmą działalność biznesową i jest to sposób zapewnienia, że nasze wartości korporacyjne i etyka pozostaną bez zmian.

Systematyczna ocena dostawców

CEJN to globalna firma działająca w wielu różnych krajach, w których występują różne prawa, kultury, wartości i tradycje. We wszystkich obszarach działalności znamy i szanujemy poglądy opinii publicznej oraz konsekwencje naszych operacji, które nakładają rygorystyczne wymagania na sposób wykonywania przez nas pracy. Dążąc do rentownego wzrostu w przyszłości i dalszych sukcesów, jednocześnie zobowiązujemy się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju poprzez przejęcie odpowiedzialności społecznej i środowiskowej oraz prowadzenie działalności w sposób wysoce etyczny.

Nasze wymagania etyczne i kodeks postępowania dla wszystkich naszych dostawców opierają się przede wszystkim na dziesięciu zasadach ONZ (Global Compact) w zakresie praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw.

Wszyscy nasi główni dostawcy posiadają certyfikaty zgodności z
normą ISO 14001.

CEJN ISO Certificate.pdf

Polityka antykorupcyjna z obowiązkowym szkoleniem personelu

Aktywnie pracujemy nad zapobieganiem wszelkim formom korupcji i wymagamy certyfikatu ukończenia szkolenia antykorupcyjnego od wszystkich pracowników działu zaopatrzenia CEJN AB. Chcemy dać każdemu pracownikowi możliwość zgłaszania korupcji, nieprawidłowości i dyskryminacji, aby efektywnie egzekwować politykę zerowej tolerancji w tych kwestiach. Dlatego wprowadzamy w organizacji systemy zgłaszania nieprawidłowości.

Wspieranie rozwoju regionalnego

CEJN to niszowa firma, utworzona w małym miasteczku Skövde w Szwecji, gdzie znajduje się większość zakładów produkcyjnych i rozwoju produktów. Przyczyniamy się do lokalnego rozwoju wraz z lokalnymi dostawcami i korporacjami, jednocześnie będąc jednym z największych pracodawców prywatnych w regionie. Dalsze inwestycje i ekspansja jeszcze bardziej zwiększają nasz wkład w rozwój regionalny.

W ten sposób łączymy odpowiedzialność z naszą przyszłością

Dla ludzi

Więcej informacji

Dla planety

Więcej informacji

Dla zysku

Więcej informacji