Co robimy – dla ludzi

Naszą korporacyjną odpowiedzialność społeczną można podsumować jednym słowem: opiekuńcza. Dbamy o naszych pracowników, klientów, dostawców, podwykonawców i społeczeństwo. W związku z tym spoczywa na nas odpowiedzialność. Oto nasze zobowiązanie.

Wszystko sprowadza się do ludzi

Przecież wszystko zaczyna się od ludzi i na nich kończy. Bez szczęśliwych pracowników – nie ma biznesu. Bez zadowolonych klientów – nie ma biznesu. Bez dbałości o relacje międzyludzkie – nie ma biznesu.

Od początku 1955 roku silnie wierzymy, że osiągniemy sukces dzięki trosce o ludzi. Czy wiesz na przykład, że nasz założyciel, Carl Erik Josef Nyberg (CEJN), przywoził pracowników do pracy, a pod koniec dnia roboczego odwoził ich do domu? Ten sposób myślenia trwa.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy nie podlega negocjacjom

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to zawsze kwestia priorytetowa, zarówno dla naszych klientów, jak i w naszych własnych obiektach. Bez względu na stanowisko czy rolę, musisz mieć zaufanie do sprzętu, którego używasz. Dlatego bezpieczeństwo stanowi fundament naszej działalności i wszystkich naszych produktów. Możesz mieć pewność, że w tej kwestii nigdy nie idziemy na kompromisy.

Osoby tworzące firmę

Kluczem do naszego sukcesu są nasi pracownicy. Jako globalna sieć z lokalnym personelem jesteśmy dumni z tego, że zatrudniamy pracowników na całym świecie, a każdy z nich w równym stopniu przyczynia się do naszych dalszych sukcesów i podróży w przyszłość.

Wszyscy są jednakowo traktowani i szanowani

CEJN to niedyskryminujące miejsce pracy. Wszyscy pracownicy powinni być traktowani i szanowani w równym stopniu niezależnie od płci, tożsamości lub ekspresji płciowej, pochodzenia etnicznego, religii lub innych przekonań, niepełnosprawności, orientacji seksualnej lub wieku. Żadna forma dyskryminacji nie będzie akceptowana. Aby zwrócić na to uwagę, wszyscy pracownicy CEJN AB przeszli kurs dotyczący dyskryminacji.

Poszanowanie praw człowieka

CEJN wspiera i szanuje ochronę międzynarodowych praw człowieka w całym zakresie swojej działalności. Ciągle komunikując, wspierając i podkreślając znaczenie tych kwestii wszystkim pracownikom i interesariuszom, firma CEJN gwarantuje, że nie jest zaangażowana i nie można podejrzewać jej zaangażowania w jakąkolwiek formę naruszenia tych praw.

W ten sposób łączymy odpowiedzialność z naszą przyszłością

Dla ludzi

Więcej informacji

Dla planety

Więcej informacji

Dla zysku

Więcej informacji