Processen

Från kundens behov till färdig lösning

Processen

Behovet eller problemet analyseras

Kundkrav

Analys leder till designförslag

Design & Konceptlösning

Fält- & laboratorietester

Tester

Funktionstester & dokumentation

Produktion & Kvalitetskontroller
Läs mer

Engineering Solutions

- tekniska speciallösningar från CEJN

Ett nära samarbete med kunden är viktigt för ett framgångsrikt projekt. CEJNs skickliga applikationsexperter översätter kundbehov till genomförbara produktlösningar, medan designingenjören ansvarar för skräddarsydda prototyper, små satskörningar och speciella material. Visionen omvandlas sedan till en fysisk produkt med hjälp av våra moderna CNC-maskiner, följt av stränga tester i vårt laboratorium innan leverans till dig. 

Tekniska speciallösningar från CEJN

Koppling för temperaturkontroll (s.k. blind-mate)

Koppling för temperaturkontroll (s.k. blind-mate)

DLC är en specialdesignad vätskekylprodukt för användning i industriella värmehanteringssystem för datacenter, kraftelektronik, digital sändnings- / telekommunikationsutrustning, medicinsk utrustning...

Läs mer
SSMQC - Subsea Multi-Quick Connector

SSMQC - Subsea Multi-Quick Connector

The SSMQC is a further development of our popular multi-plate series Multi-X. This specially-designed Subsea Multi-Quick Connector is ROV-optimised, 100% spill-free and adapted to withstand high...

Läs mer
Multi-X för offshore

Multi-X för offshore

CEJNs Multi-X i rostfritt stål är en hydraulisk multikoppling för hydraulik (MQC) avsedd för offshoremarknaden. Liksom våra traditionella multikopplingar har de utvecklats för att underlätta arbetet...

Läs mer
Multikoppling för bussuppvärmningMulti-Plate for Bus Heating

Multikoppling för bussuppvärmningMulti-Plate for Bus Heating

CEJNs multikoppling P8 ansluts till en parkerad buss och förser den med varmt vatten (kylarvätska) för uppvärmning, tryckluft för bromssystemet och el till batteriet. Detta sparar pengar och skyddar...

Läs mer
Multikoppling för pappersbruk

Multikoppling för pappersbruk

Genom att integrera anslutningsledningarna i en specialdesignad multikoppling har kunden fått en säker anslutning som eliminerar problem med felkoppling utan att ge avkall på funktion eller prestanda...

Läs mer
Multikoppling för presshärdning

Multikoppling för presshärdning

CEJN har designat en multikoppling för presshärdningsmaskiner som eliminerar risken för felkoppling. Multikopplingen förbinder pressmaskinen och verktygen automatiskt med fem kopplingar för hydraulik...

Läs mer
Multikoppling för svetsrobotar

Multikoppling för svetsrobotar

Den här multikopplingen är en kundanpassad lösning som togs fram för verktygsväxlare till svetsrobotar. Den eliminerar flera problem man hade med de tidigare, separata, kopplingarna, bl.a. att...

Läs mer

Kontakta oss

Tekniska speciallösningar från CEJN

Processen

Från kundens behov till färdig lösning

1. Kundkrav

Kundkrav

Preciserade kundkrav 
Ett ”Engineering Solutions”- projekt startar med att kunden kontaktar CEJNs säljbolag och därefter utses en projektledare som kommer att följa projektet från början till slut. Under denna fas av projektet är kommunikation den viktigaste nyckeln. Projektledaren fungerar som konsult och gör efterforskningar samt identifierar vilka problem och möjligheter som finns, liksom kundens krav. Möjliga lösningar föreslås ofta vid det första fysiska mötet med kunden.

Utvärdering 
Nästa steg är en specifikation från projektledaren till CEJNs huvudkontor och till produktchefen. En utvärdering görs för att avgöra om CEJN har kapacitet att uppfylla kundens krav, både tekniskt och ekonomiskt.

2. Design & Konceptlösning

Design & Konceptlösning

Designförslag 
Efter en intern utvärdering vidarebefordras specifikationen till designingenjören som gör ett designförslag. Designingenjören kommer med en lösning som presenteras för kunden tillsammans med en 3D-modell. Om kunden är nöjd med förslaget skrivs en överenskommelse och CEJN lämnar en offert.

Prototyp
Prototyper produceras om detta begärs av kunden eller om det krävs för att projektet är komplext. För att minska ledtider och säkrare hantering görs alla prototyper internt av CEJN.

3. Tester

Tester

Laboratorietester 
Prototypen eller produkten genomgår noggranna tester såsom pulstester, sprängtester och andra tester som är nödvändiga för att garantera en säker produkt som fungerar bra. Alla tester utförs i CEJNs avancerade laboratorium som innehåller allt från utrustning för flödestester till klimatkammare för temperaturtester.

Fälttester 
Produkten eller prototypen skickas till kunden för ett autentiskt fält test. En plan tas fram tillsammans med CEJNs projektledare där man beskriver längden på testperioden och vilken typ av mätbara mål produkten måste uppnå under denna tid. Hela testprocessen övervakas av projektledaren och när testperioden är slut skickas produkten/prototypen tillbaka till CEJNs huvudkontor för en sista genomgång. En utvärdering görs för att säkerställa att vi har kunnat lösa kundens problem.

Justeringar 
Om ytterligare justeringar är nödvändiga under testens gång eller om nya krav läggs till under utvärderingsfasen skickas produkten/prototypen tillbaka till designingenjören. Detta följs då upp av en ny testperiod.

4. Produktion & Kvalitetskontroller

Produktion & Kvalitetskontroller

På CEJN utför vi omfattande kvalitetskontroller. Alla CEJNs produkter testas grundligt, både under prototypstadiet och vid serieproduktion. 

Noggrant testat
CEJN använder SPC (statistisk processtyrning) och efter att produkten har monterats ihop utför vi 100% funktionstester och 100% läcktester. För speciella applikationer genomför vi trycktester till 25% över arbetstrycket för att garantera säkerheten. Dessa trycktester är utformade i samråd med kunden.

Dokumentation 
Om kunden begär det kan CEJN leverera ett certifikat eller annan dokumentation för användning eller service, beroende på typ av produkt. CEJNs kunder kan känna sig lugna över att allt har kontrollerats noggrant och att det är kvalitetssäkrat.

Loading
loading