CEJN tillhandahåller anpassning åt ABB

CEJN tillhandahåller anpassning åt ABB

ABB Robotics är en ledande global leverantör av industrirobotar, modulära tillverkningssystem och tjänster. De automatiserar processer med hjälp av robotar och kontrollsystem och de har en ljus framtid framför sig då användningen av robotar ökar varje år. De producerar för närvarande (2015) 30 000 robotar på årsbasis och målet är 100 000 år 2020. CEJN har nöjet att samarbeta med detta framtidstänkande företag som en av deras leverantörer av kundanpassade lösningar.

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik. Huvudkontoret ligger i Zürich, Schweiz och företaget har 140 000 anställda med verksamhet i cirka 100 länder. ABB består av fem divisioner och ABB Robotics är en del av den så kallade Discrete Motion Division. CEJN mötte Håkan Ahlgren, strategisk inköpare på ABB Robotics i Västerås, för en pratstund och en rundtur för att se hur vår skräddarsydda hydrauliska nippel fungerar.

ABB i samarbete med CEJN 

Det hela började när Håkan fick i uppdrag att hitta en ny lösning som skulle kunna ersätta den befintliga nippeln. Ungefär samtidigt fick han ett samtal från CEJN, ett företag som Håkan kände till för sitt pneumatiska utbud. "CEJN är en stor aktör. Det var logiskt att ge dem möjlighet att utveckla en optimerad lösning för oss," säger han. ABB Robotics ville ha en kortare nippel som skulle förbättra situationen i deras testceller. CEJN utvecklade en särskild lösning genom att förädla en standardnippel för att tillfredsställa denna kundbegäran.

"Vi såg över designen och lyckades korta ner den på längden. Vi har också granskat olika parametrar såsom låsanordningen för att ytterligare optimera designen," säger Henric Karlsson, säljare på CEJN Norden AB. Håkan Ahlgren är nöjd med samarbetet med CEJN ”CEJN har bidragit till en kostnadseffektiv lösning som är mycket bättre än konkurrenternas. Vi erbjöds också en låsanordning som är mer stabil än det vi hade sett tidigare.”

 

"Vi sätter höga krav på rätt kvalitet, pris och leveransdatum. CEJN motsvarar våra krav på alla kriterier."

- Håkan Ahlgren

 

CEJN's lösning 

I testcellerna på ABB hittar vi roboten och kontrollskåpet som är själva hjärnan. När man testar en robot, pumpas hydrauloljan i roboten under ett tryck på 5-10 bar till ett externt system för filtrering och partikelmätning. Det är vid denna viktiga kopplingspunkt vi hittar den skräddarsydda CEJN-nippeln som ansluter det externa systemet till roboten. Efter att ha testat roboten kopplas det externa systemet ur och CEJN-nippeln tätar det inre hydraulsystemet i roboten och håller systemet rent. Enligt ABB har produkten fungerar bra. "När allt är tyst från produktionslinjen är allt ok”, säger Håkan med ett leende.

ABBs framtid

Många människor är vana att se den orange ABB roboten, ett starkt varumärke. Men i detta fall är roboten ljusgrå. När vi frågar varför ger Håkan oss en glimt in i framtiden. ”Trenden går mot att skapa robotar som samverkar mer och mer med människor och den orange färgen anger fara”, förklarar han. ABB har tagit ett steg in i framtiden med hjälp av visionsteknik och tryckkänsliga sensorer och den nya färgen ger uttryck för denna nya era. "I framtiden kommer människa och robot att fungera sida vid sida utan skydd”, säger Håkan. Den nya tvåarmade roboten YUMI (you and me) är ett exempel på detta och som namnet antyder handlar det om samarbete mellan människa och maskin.

På CEJN är man glada över att vara en del av denna spännande utveckling och även för att ABB är nöjda med att ha CEJN som underleverantör. "Vi har valt produkterna från CEJN eftersom de ger mervärde till vår produkt och är kostnadseffektivt. Vi ställer höga krav på rätt kvalitet, pris och leveransdatum. CEJN motsvarar våra krav på alla kriterier", avslutar Håkan.