CEJN poskytuje přizpůsobená řešení pro ABB

CEJN poskytuje přizpůsobená řešení pro ABB

ABB Robotics je předním světovým dodavatelem průmyslových robotů, modulárních výrobních systémů a služeb. Procesy automatizuje pomocí robotů a řídicích systémů a vzhledem ke stále rostoucí míře využití robotů má před sebou zářnou budoucnost. V současné době (2015) vyrábí ročně 30 000 robotů a jejím cílem do roku 2020 je 100 000 kusů ročně. CEJN vítá s nadšením spolupráci s touto perspektivní společností jako jedním ze svých dodavatelů přizpůsobených řešení.

ABB je světová jednička v oblasti energetiky a automatizace. Společnost se sídlem ve švýcarském Curychu zaměstnává 140 000 lidí a působí v přibližně 100 zemích. ABB se skládá z pěti divizí a ABB Robotics je součástí divize Discrete Motion. Zástupci CEJN se setkávají s Håkanem Ahlgrenem, strategickým nákupčím ABB Robotics ve Västerås (Švédsko), aby si pohovořili a prohlédli si princip funkce naší přizpůsobené hydraulické vsuvky.

ABB ve spolupráci s CEJN. Všechno to začalo, když byl Håkan pověřen hledáním nového řešení, které mělo nahradit stávající vsuvku. Přibližně v téže době obdržel telefonát ze společnosti CEJN, kterou dobře znal prostřednictvím výrobků z pneumatické řady. „CEJN je významným hráčem. Bylo logické, že jsme jim dali příležitost, aby pro nás vyvinuli optimální řešení,“ uvádí. Z diskuzí bylo jasné, že ABB Robotics požaduje kratší vsuvku, aby zlepšila situaci na svých zkušebních pracovištích. CEJN vyvinula speciální řešení tím, že zdokonalila standardní vsuvku, aby tak splnila tento požadavek zákazníka.“ Návrh jsme prozkoumali a vsuvku se nám podařilo zkrátit. Také jsme se podívali na různé parametry, např. zajišťovací zařízení, abychom konstrukci ještě dále optimalizovali,“ říká Henric Karlsson, manažer klíčových zákazníků v CEJN Norden AB. Håkan Ahlgren má ze spolupráce s CEJN radost: „CEJN přispěla k nákladově efektivnímu řešení, které zdaleka předčí konkurenci. Také nám bylo nabídnuto zajišťovací zařízení o mnohem větší stabilitě než kdy předtím.“

„Klademe vysoké nároky z hlediska správné kvality, ceny a dodací lhůty. CEJN odpovídá našim požadavkům ve všech kritériích,“ Håkan Ahlgren.

 

Řešení CEJN. Na zkušebních pracovištích v ABB najdeme robot a řídicí skříň, která je skutečným mozkem. Při testování robotu je hydraulický olej z robotu čerpán do externího systému při tlaku 5–10 bar, kde probíhá filtrace a měření částic. Právě v tomto důležitém připojovacím bodě nalezneme přizpůsobenou vsuvku CEJN, která spojuje externí systém s robotem. Po testování robotu se externí systém odpojí a vsuvka CEJN utěsní vnitřní hydraulický systém v robotu a zachová jeho čistotu. Podle ABB funguje výrobek dobře. „Když o výrobní lince vlastně neslyšíme, je všechno v pořádku,“ říká Håkan s úsměvem.

Budoucnost ABB. Mnoho lidí je zvyklých na oranžovou barvu robotu ABB – je to stabilní ochranná známka. Na tomto konkrétním pracovišti má však robot světle šedou barvu. Když se zeptáme na důvod, Håkan nám dá nahlédnout do budoucna. „Trend se pohybuje směrem k výrobě robotů, které ve stále vyšší míře interagují s lidmi, a oranžová barva signalizuje nebezpečí,“ vysvětluje. S využitím vizuální technologie a snímačů citlivých na tlak vykročila ABB do budoucnosti a nová barva symbolizuje tuto novou éru. „V budoucnu bude člověk s roboty spolupracovat ruku v ruce, aniž budou nutná jakákoli ochranná opatření,“ říká Håkan. Nový dvouramenný robot YUMI (you + me - ty + já) je toho příkladem, protože jak napovídá sám název, vše je o spolupráci mezi člověkem a strojem.

CEJN vítá s nadšením, že je součástí tohoto fascinujícího vývoje, a ABB s ní s potěšením spolupracuje. „Pro výrobky CEJN jsme se rozhodli proto, že přinášejí našemu výrobku přidanou hodnotu a jsou nákladově efektivní. Klademe vysoké nároky z hlediska správné kvality, ceny a dodací lhůty. CEJN odpovídá našim požadavkům ve všech kritériích,“ uzavírá Håkan.