Ratkaisut

CEJNin asiakaskohtaiset ratkaisut

Läheisen yhteistyön merkitys on suuri projektin onnistumisen kannalta. CEJNin osaavat asiantuntijat luovat asiakkaan tarpeesta toteuttamiskelpoisen tuoteratkaisun, kun taas tuotesuunnittelijoiden vastuualueena on mukautettujen prototyyppien, pienten tuotantoerien ja erikoismateriaalien tuottaminen. Sen jälkeen visio toteutetaan fyysisenä tuotteena hyödyntäen huippumodernia CNC-laitettamme, jonka jälkeen tuote käy läpi tarkan testin laboratoriossamme ennen kuin se toimitetaan asiakkaalle.

CEJNin asiakaskohtaiset ratkaisut