Prosessit

Asiakkaan erikoistoivomukset

Prosessit

Asiakkaan toiveiden tarkentaminen

Asiakkaan erikoistoivomukset

Suunnitelmaehdotukset

Suunnitelmasta tuotteeksi

Laboratoriotestit

Testaus

Tuotanto- ja laadunvalvonta

Tuotanto- ja laadunvalvonta
Lue lisää

Ratkaisut

- CEJNin asiakaskohtaiset ratkaisut

Läheisen yhteistyön merkitys on suuri projektin onnistumisen kannalta. CEJNin osaavat asiantuntijat luovat asiakkaan tarpeesta toteuttamiskelpoisen tuoteratkaisun, kun taas tuotesuunnittelijoiden vastuualueena on mukautettujen prototyyppien, pienten tuotantoerien ja erikoismateriaalien tuottaminen. Sen jälkeen visio toteutetaan fyysisenä tuotteena hyödyntäen huippumodernia CNC-laitettamme, jonka jälkeen tuote käy läpi tarkan testin laboratoriossamme ennen kuin se toimitetaan asiakkaalle.

Lisätietoa asiakaskohtaisista ratkaisuista oheisessa PDF-esitteessä, lataa tästä.

CEJNin asiakaskohtaiset ratkaisut

Blind-Mate -liitäntä lämpöohjaukseen

Blind-Mate -liitäntä lämpöohjaukseen

DLC5 on erityisesti suunniteltu nestejäähdytystuote, joka on tarkoitettu käytettäväksi teollisissa lämmönhallintajärjestelmissä datakeskuksille, tehoelektroniikalle, digitaalisille lähetys...

Lue lisää
Multi-X merisegmentille

Multi-X merisegmentille

CEJNin Multi-X RST on ruostumattomasta teräksestä valmistettu hydrauliikan liitinlevy (MQC) avomerisegmentille. Kuten perinteisten levyjen kohdalla, se on suunniteltu helpottamaan erityisesti...

Lue lisää
Liitinlevy linja-auton lämmittämiseen

Liitinlevy linja-auton lämmittämiseen

CEJNin P8 liitinlevy liitetään pysäköityyn linja-autoon, johon se syöttää vettä (pakkasneste), paineilmaa ja sähköä lämmitystarkoitukseen. Tämä säästää rahaa ja suojelee ympäristöä ja ihmisten...

Lue lisää
Liitinlevy paperitehtaalle

Liitinlevy paperitehtaalle

Integroimalla liitäntälinjat erityisesti suunniteltuun pistokelevyyn, asiakas on saanut turvallisen liitännän, joka poistaa ristikytkentäongelmat heikentämättä toimintaa tai suorituskykyä. Vastaavat...

Lue lisää
Moniliitinlevy puristuskarkaisuun

Moniliitinlevy puristuskarkaisuun

CEJN on suunnitellut ristikytkentävaaran poistavan moniliitinlevyratkaisun puristuskarkaisuyrityksille. Levy yhdistää puristimen ja työkalun toisiinsa automaattisesti viidellä liitännällä mukaan...

Lue lisää
Automaatioliitäntäyksikkö hitsausroboteille

Automaatioliitäntäyksikkö hitsausroboteille

Räätälöity robottien automaatioiliitäntäyksikkö on ratkaisu, joka on luotu robottisegmentille viallisten liittimien aiheuttamien liitäntävirheiden välttämiseksi. CEJN on kehittänyt täydellisen...

Lue lisää

CEJNin asiakaskohtaiset ratkaisut

Prosessit

Asiakkaan erikoistoivomukset

1. Asiakkaan erikoistoivomukset

Asiakkaan erikoistoivomukset

Asiakkaan toiveiden tarkentaminen
Suunnitteluprojekti alkaa asiakkaan yhteydenotosta asiakaspalveluumme, jonka jälkeen CEJN nimittää projektia alusta loppuun seuraavan projektijohtajan. Tämän vaiheen aikana on kommunikointi avainsijalla. Projektijohtaja toimii konsulttina ja suorittaa tutkimukset, määrittää mitkä ongelmat tai mahdollisuudet ovat, huomioiden samalla asiakkaan vaatimukset jne. Mahdolliset ratkaisut esitellään yleensä ensimmäisen tapaamisen yhteydessä.

Liiketoiminnan arviointi
Seuraavassa vaiheessa projektipäällikkö tekee selvityksen CEJNin pääkonttoriin Ruotsin Skövdeen sekä tuotepäällikölle. Liiketoiminnan arvioinnilla määritetään, onko CEJNillä mahdollisuus täyttää asiakkaan toiveet teknisellä ja taloudellisella tavalla.

2. Suunnitelmasta tuotteeksi

Suunnitelmasta tuotteeksi

Suunnitelmaehdotukset
Sisäisen arvioinnin jälkeen selvitykset lähetetään tuotesuunnittelijalle, joka laatii ratkaisun, joka esitellään asiakkaalle yhdessä 3D-mallin kanssa. Jos asiakas on tyytyväinen ehdotukseen, sopimus laaditaan ja CEJN esittää tarjouksen.

Prototyyppi
Prototyypit valmistetaan asiakkaan näin vaatiessa tai, jos tuotteen monimutkaisuuden vuoksi se on tarpeen. Tuotantoon kuluvan ajan lyhentämiseksi ja turvallisemman käsittelyn varmistamiseksi, prototyypit valmistetaan omassa tuotannossa.

3. Testaus

Testaus

Laboratoriotestit
Tuote tai prototyyppi lähetetään nyt asiakkaalle testattavaksi käyttöolosuhteissa. Suunnitelma laaditaan yhdessä paikallisen CEJN-myyntikonttorin projektipäällikön kanssa, jossa päätetään testauksen kesto ja mitkä mitattavat tavoitteet tuotteen on saavutettava. Projektipäällikkö valvoo koko testausprosessia ja tuote tai prototyyppi lähetetään sen jälkeen CEJNin pääkonttoriin lopputarkastusta varten. Arviointi varmistaa, pystyimmekö ratkaisemaan asiakkaan ongelmat.

Kenttätestaus
Tuote tai prototyyppi lähetetään nyt asiakkaalle testattavaksi käyttöolosuhteissa. Suunnitelma laaditaan yhdessä paikallisen CEJN-myyntikonttorin projektipäällikön kanssa, jossa päätetään testauksen kesto ja mitkä mitattavat tavoitteet tuotteen on saavutettava. Projektipäällikkö valvoo koko testausprosessia ja tuote tai prototyyppi lähetetään sen jälkeen CEJNin pääkonttoriin lopputarkastusta varten. Arviointi varmistaa, pystyimmekö ratkaisemaan asiakkaan ongelmat.

Säädöt
Jos lisäsäätöjä vaaditaan testauksen aikana tai uusia vaatimuksia lisätään arviointivaiheen aikana, tuote tai prototyyppi lähetetään takaisin tuotesuunnittelijalle. Tätä seuraa uusi testausvaihe.

4. Tuotanto- ja laadunvalvonta

Tuotanto- ja laadunvalvonta

CEJNin laadunvalvonta on erittäin tarkkaa. Jokainen CEJN-tuote testataan huolellisesti prototyyppivaiheessa ja sarjatuotannon aikana.

Huolellisesti testattu
CEJN käyttää SPC (Statistical Process Control) –protokollaa, ja asennuksen jälkeen jokaiselle tuotteelle suoritetaan toimintatestit ja vuototestit. Suoritamme erikoistuotteille painetestin 25 % käyttöpaineen ylittävällä paineella turvallisuuden varmistamiseksi. Nämä painetestit suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Dokumentointi
Asiakkaan pyynnöstä CEJN voi toimittaa sertifikaatin tai käyttö- tai huolto-ohjeita tuotetyypistä riippuen. CEJNin asiakas voi olla levollisin mielin tietäessään, että kaikki on tarkistettu ja laatu testattu huolellisesti.

Loading
loading