Multikoppling för uppvärmning av bussar

Speciallösningar

Multikopplingen P8 ansluts till en parkerad buss och förser den med varmt vatten(kylarvätska), tryckluft och el för uppvärmning.

P8 multikoppling

CEJNs multikoppling P8 förser bussar som är parkerade vid en depå med
vatten/glykol, tryckluft och el som värmer upp bussen samt upprätthåller
lufttryck för bromssystem, dörrar etc. Det gamla systemet var både
opraktiskt och oekonomiskt. Med P8 multikoppling behöver föraren inte
längre vänta på att bussen värms upp, eftersom bussen redan är varm när
han eller hon anländer. Detta är bra för miljön och förarens hälsa (som
inte längre behöver sitta i ett kallt fordon) och det har också ekonomiska fördelar.


Kundkrav och lösning

Kunden vände sig till CEJN för att få hjälp med att utforma ett
multikopplingssystem som är säkert, effektivt och enkelt att använda.
CEJN tog fram en spillfri, lätthanterad lösning som är baserad på en
multikoppling som installerats på bussen. Systemet kopplas in genom ett
enkelt handgrepp. Det har fått betydande hälso- och miljömässiga
fördelar genom att man eliminerar värme- och elförluster. Dessutom gör
en säkerhetsfunktion det omöjligt att starta bussen när multikopplingen
är ansluten. Multikopplingen ansluter bussen till konsolen för
elförsörjning, tryckluft och cirkulerade hett vatten och glykol medan
bussen står parkerad vid en ramp. Designen möjliggör en enkel anslutning
och frånkoppling vilket garanterar en lägre underhållskostnad. När det
inte står någon buss vid rampen är slangkopplingen ansluten till en
parkeringskonsol för att vattnet ska cirkulera i det slutna systemet på
depån.

Design

Multikopplingen innehåller en elkontakt, två non-drip kopplingar för
vatten och glykol (för att värma upp motorn och inne i bussen med hjälp
av ett vattenburet system) och en luftkoppling som förser bromsarna med
luft. P8 plattan har precis uppgraderats för bättre ergonomi. Den nya
versionen har också en mer robust laddningskontakt för att ge mer kraft.
En inbyggd startblockssensor ser till att bussen inte kan köra iväg
från rampen innan kopplingsplattan har kopplats från. Detta minimerar
skador på både på buss och ramp och reducerar underhållskostnaderna.