TESS och CEJN - Samarbetspartners

Lars-Otto Fredriksen Technical Sales Manager TESS & Tommy Halvorsen Sales Manager CEJN Norden, meeting up at the Subsea Valley Conference & Fair, Oslo 2015

Lars-Otto Fredriksen Technical Sales Manager TESS & Tommy Halvorsen Sales Manager CEJN Norden, meeting up at the Subsea Valley Conference & Fair, Oslo 2015

TESS och CEJN har påbörjat ett ingående samarbete gällande tekniska lösningar med inriktning på offshore-segmentet. Företagen har samarbetat med standardförsäljning i många år och under åren har partnerskapet utvecklats till att driva gemensamma projekt. Baserat på en god, långvariga relation och samförstånd om kvalitet och säkerhet, fördjupas nu samarbetet för att inkludera mer avancerade kundlösningar.

TESS – Leverantör till offshore

Tess är en global aktör och leverantör av slangar, kopplingar, verktyg, arbetskläder och tekniska lösningar till industri och offshore-sektorn. Med cirka 1000 anställda över hela världen betjänar företaget kunder med internationella verksamheter inom subsea/offshore-segmentet med partners i bl.a Norge, Skottland, USA, Singapore och Brasilien.

Att arbeta inom en så krävande marknad som offshore innebär att TESS är mycket noggranna i valet av partner och produkter. "Förutom säkerhet och hög kvalitet, letar vi efter partners som har en lång tradition, kunskap och en helhetslösning för produktion," säger Lars-Otto Fredriksen, teknisk försäljningschef på TESS.

CEJN som samarbetspartner

Samarbetet mellan CEJN och TESS har expanderat under de senaste åren. CEJN har länge varit en leverantör av högkvalitativa standardprodukter såsom kopplingar och slangar. När nu CEJN har tagit ett medvetet steg mot att arbeta med tekniska lösningar genom sitt koncept Engineering Solutions, öppnas nya dörrar för partnerskapet. 2015 började man att ta fram gemensamma lösningar för TESS-kunderna och kombinationen av företagens kunskaper visar verkligen att helheten är större än summan av dess delar.

"TESS har god kontakt med kunder, ingenjörer och beslutsfattare och med CEJN vid vår sida kan vi nu erbjuda en ny, fördjupad, nivå av teknisk expertis,” säger Lars-Otto.
Eftersom CEJN kan tillhandahålla tekniska specifikationer och erbjuder olika produktionsmöjligheter, kompletterar parterna varandra mycket väl. Den avgörande faktorn för TESS, inför valet att samarbeta med CEJN, var det faktum att CEJN har både produktion och tekniska resurser på plats liksom en väl genomtänkt LEAN process.
"Om man planerar att arbeta inom subsea/offshore branschen måste man ha alla dessa funktioner på plats, eftersom kvalitet och säkerhet är viktigt. CEJN har allt och därför är de vår utvalda partner," avslutar Lars-Otto.

 

"Det finns ingen annan leverantör än CEJN som kan leverera den kvalitetsnivå vi kräver!"

- Lars-Otto Fredriksen, Technical sales Manager TESS

 

CEJN säkerhet 

På CEJN ser man fram emot de möjligheter som kan uppstå genom det nya partnerskapet. "TESS säger att vi har den bästa produktionsanläggningen, och helhetssyn på säkerhet, som de har sett. Det är mycket glädjande för oss," säger Tommy Halvorsen, försäljningschef på CEJN Norden och en av de viktigaste parterna i samarbetet med TESS. Han drar slutsatsen: "Att vara förknippade med säkerhet, och att vi valts på grundval av det, är verkligen något vi eftersträvat."