TESS & CEJN - Engineering Partners

Lars-Otto Fredriksen Technical Sales Manager TESS & Tommy Halvorsen Sales Manager CEJN Norden, Subsea Valley Conference & Fair, Oslo 2015

Lars-Otto Fredriksen Technical Sales Manager TESS & Tommy Halvorsen Sales Manager CEJN Norden, Subsea Valley Conference & Fair, Oslo 2015

TESS a CEJN nyní navazují hlubší spolupráci na vývoji se zaměřením na offshore segment. Po mnoha letech spolupráce na prodeji standardních výrobků se partnerství ještě rozšířilo a nyní zahrnuje i společné projekty. Tento pracovní vztah, založený na dobrém a dlouhotrvajícím vztahu a konsenzu v oblasti kvality a bezpečnosti, se nyní vyvíjí směrem k pokročilejším řešením.

TESS – OFFSHORE DODAVATEL
Tess je globálním hráčem a dodavatelem hadic, spojek, nářadí, pracovních oděvů a technických řešení pro průmysl a offshore sektor. Prostřednictvím asi 1000 zaměstnanců po celém světě zaopatřuje společnost zákazníky prostřednictvím svých mezinárodních podniků v podmořském/offshore segmentu a má partnery na místech jako např. Norsko, Skotsko, USA, Singapur a Brazílie.

Práce na náročném trhu, jako je např. offshore, znamená, že Tess velmi pečlivě vybírá partnery a výrobky. „Kromě bezpečnosti a vysoké kvality klademe u partnerů důraz na dlouhou tradici, znalosti a celková výrobní řešení,“ říká Lars-Otto Fredriksen, technický manažer prodeje v TESS.

CEJN JAKO PARTNER
Spolupráce mezi CEJN a TESS se v posledních letech rozšířila. CEJN je již dlouho dodavatelem standardních vysoce kvalitních výrobků, jako jsou spojky a hadice. Poté, co společnost CEJN učinila uvědomělý a cílený krok v oblasti technických řešení, otevírají se jí nové možnosti partnerství. V roce 2015 začali společně oslovovat zákazníky TESS a kombinace dovedností skutečně ukazuje, že tento nový celek je větší než součet jeho částí. „Tess udržuje dobrý kontakt se zákazníky, inženýry a osobami s rozhodovací pravomocí a se společností CEJN nyní po našem boku můžeme nabídnout novou hlubokou úroveň technických znalostí,“ říká Lars-Otto. Vzhledem k tomu, že CEJN může poskytnout technické specifikace a demonstrovat možnosti výroby, partneři se vzájemně velmi dobře doplňují. Rozhodujícím faktorem pro navázání spolupráce se společností CEJN byla pro TESS skutečnost, že CEJN má výrobní i technické zdroje spolu s dobře promyšleným LEAN procesem. „Kdo má v plánu pracovat na podmořském trhu, musí mít toto vše k dispozici, protože zde záleží hlavně na kvalitě a bezpečnosti. To vše nabízí právě CEJN, a proto je naším vybraným partnerem,“ dodává na závěr Lars-Otto.

„Žádná jiná strana než CEJN není schopna nabídnout námi požadovanou úroveň kvality“
- Lars-Otto Fredriksen, technický manažer prodeje v TESS

BEZPEČNOST CEJN
CEJN je nadšená z příležitostí, které mohou vyplynout z tohoto nového partnerství. „TESS prohlašuje, že máme nejlepší zařízení a nejlepší holistický přístup k bezpečnosti, s nímž se kdy setkali,“ říká Tommy Halvorsen, manažer odbytu v CEJN Norden a jeden z hlavních aktérů při spolupráci s TESS. Na závěr dodává: „Vynikat v oblasti bezpečnosti a být vybrán na základě toho, to je přesně to, o co jsme usilovali.“