ROV Multiplatta för Avveckling under vatten

Speciallösningar

En multiplatta avsedd för fjärrstyrd hydraulisk borrutrustning på havsbotten garanterar inget spill och ett felsäkert system.

En multiplatta avsedd för fjärrstyrd hydraulisk borrutrustning på havsbotten garanterar inget spill och ett felsäkert system.

Tidigare versioner av multiplattan har använts framgångsrikt till djuphavsapplikationer. Naturligtvis är säkerhet och tillförlitlighet högsta prioritet för att undvika miljöföroreningar.

 

Konstruerad för avveckling på havsbotten

Nedläggning av gamla oljeplattformar innebär stora utmaningar. Utvecklingen av oljeplattformar har gått från oljeplattformar med oljelagring på havsbotten till moderna metoder med offshoreledningar. Oanvända riggar måste avvecklas enligt OSPAR-krav där inga gamla riggar eller rörledningar som kan innehålla farliga ämnen får lämnas på havsbotten. Detta är ett arbete som kräver felsäkra metoder och tillförlitliga verktyg med hög precision. Till denna applikation konstruerades en snabbkopplingslösning till borrutrustning för inspektion av betongceller i gravitetsbaserade strukturer (GBS) på havsbotten.

Lösningen

Honplattan hanteras av ROV (fjärrstyrt undervattensfordon) och ansluter till hanplattan längst ner på havsbotten. Den är konstruerad för att styras med hjälp av en ROV. Plattan består av 2st hydrauliska kopplingar serie 766 i en 100% rostfri stålkropp. Den har en unik värmebehandling som gör att den kan arbeta på stora djup på havsbotten.