Multi-X med strömkontakter för pressning av plåt och svetsning

Speciallösningar

En helt anpassad multikoppling designad för enkelt verktygsbyte i utrustning för pressning av plåt. Multikopplingen har integrerade anslutningar för vätskekylning, tryckluft, starkström och signalkablar.

Teknisk data

Media Vatten, tryckluft, El
Egenskaper Styrstift, manuell lås spak

En helt anpassad multikoppling utformad för att enkelt kunna byta verktyg i utrustning till plåtpressning. Multikopplingen har integrerade anslutningar för vätskekylning, tryckluft, ström och signalkablar.

Allt-i-ett-anslutning

Multikopplingen är utformad enligt kundens egen specifikation för att underlätta byte av verktyg i utrustning till plåtpressning. Multikopplingen har integrerade anslutningar för strömförsörjning, signalkablar, vätskekylning och tryckluft för att tillhandahålla alla nödvändiga anslutningar för plåtpressning och svetsning. Multikopplingen är konstruerad för att integreras med svetstransformatorn och den dockar automatiskt för snabb och pålitlig anslutning. Eventuell risk för felkoppling elimineras.


Lösningen

Multikopplingen består av 4st DLC DN5-kopplingar i aluminium för vätskekylning, 4st DN5-kopplingar för tryckluft, 3st strömkontakter och 20st signalkontakter. Styrpinnar hjälper till att justera kopplingarna vid anslutning.