Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Omställningen till elektrifierade fordon inom bilindustrin fortsätter att öka, och inte bara inom lätta fordon. Tunga industrifordon använder sig mer och mer av denna teknik och ställer högre krav på batteriets värmereglering. Att implementera en väldesignad vätskekylningslösning med snabbkopplingar i batteripack är därför viktigt för att avleda hög värme och förhindra överhettning.  

Den största utmaningen när vi diskuterar lätta elektriska fordon är att få ett globalt genombrott när det kommer till infrastrukturen och tillgången till offentliga snabbladdare. Vid snabbladdning ökar effekten och temperaturen. För avleda värme och undvika överhettning behövs ett effektivt värmeregleringssystem för att minska laddningstiden och hantera den höga temperaturen.

När vi talar om tunga industriella elektriska fordon, såsom bussar, lastbilar, fartyg och entreprenadutrustning, är utmaningarna med väl utvecklad infrastruktur för snabbladdning densamma som för privata bilar. Men, tunga elbilar har en mycket större effekt som genererar mer värme och därmed också ett ännu större behov av vätskekylning.

Stora effekteffekter kräver välutvecklade BTMS

Det är inte bara att hålla nivån på temperaturen inom ett smalt område på laddstationer för tunga elfordon som är utmanande, utan också för att skydda batteripacket inne i fordonet från överhettning när det har en anslutning med hög effekt. För att övervaka och kontrollera temperaturen placeras ofta ett värmeregleringssystem. Battery Thermal Management System(BTMS) på batteripacken för att avleda värme.

Ibland, beroende på klimat, måste batteripacken värmas upp för att klara av att snabbladda eller ladda över huvud taget. Hur som helst är en kontrollerad BTMS avgörande när det finns ett behov av kyla eller värme.

Om BTMS misslyckas med att hålla temperaturen kan detta leda till överhettning, lägre batteriprestanda, systemfel, kostsamt underhåll och reparationer och i värsta fall personskador.

Snabbkopplingar är en del av BTMS-lösningen

För att ha så effektiva och säkra BTMS som möjligt, är snabbkopplingar den bästa lösningen. Jämfört med standard anslutningar utan avstängningsventiler gör spillfria snabbkopplingar jobbet säkrare för operatören och enklare att utföra installationer, reparationer och / eller underhåll i trånga och kompakta utrymmen. Användning av snabbkopplingar gör det också möjligt att arbeta med förfyllda system. Med standard anslutningar (utan ventil) löper batteripacken en högre risk att råka ut för dyra underhållskostnader.

 

Att välja en spillfri koppling är viktigt för att säkerställa hög prestanda och lång livslängd på batteri paketet.

Att välja ”rätt” snabbkopplingslösning är lika viktigt som att man använder snabbkopplingar. Kopplingsmaterialet måste passa kylvätskan i systemet, vara spillfri och ha ett lågt tryckfall för att säkerställa hög effekt och batteripackens livslängd.

Flödestester och materialkompatibilitet 

På CEJN erbjuder vi mer än bara snabbkopplingar. Vi erbjuder en snabbkopplingslösning. Vi kan till exempel, bara för att nämna några, testa flödeskapaciteten hos olika delar av systemet, såsom vätskekylsystemet, kylplattan och batteripack, samt köra tester på materialkompatibilitet. Alla viktiga aspekter att tänka på när du designar batteripacket. 

 

 

Skriven av:

Mats Ahnheim
Productchef Vätskor


 

 

Tre tips om vad du ska leta efter när du väljer snabbkopplingar som ska integreras i värmehanteringssystemet (Battery Thermal Management System):

  1. En koppling som är läcktetestad för att säkerställa spillfri drift 
  2. En koppling med högt flöde och lågt tryckfall
  3. En koppling som har ett korrekt material för att undvika materialkompatibilitetsproblem som korrosion eller tätningsfel 

 

Relaterade berättelser

Steg för steg-guide: Så här installerar du CEJN TLX på hydrauliska redskap

Steg för steg-guide: Så här installerar du CEJN TLX på hydrauliska redskap

I krävande tillämpningar beror fel på snabbkopplingar ofta på höga chockflöden. Dessa chockflöden kan leda till tätningsfel och maskinskador, vilket resulterar i kostsamma läckage och maskinstillestånd. CEJN TLX är en högpresterande kopplingslösning som är särskilt utformad för att motstå de högsta...

Steg för steg-guide: Så här byter du tätningen på CEJN TLX-koppling

Steg för steg-guide: Så här byter du tätningen på CEJN TLX-koppling

Att använda produkter som håller är ett hållbart val för både plånboken och planeten. Istället för att kassera en produkt när den har nått slutet av sin livslängd erbjuder vi ett brett sortiment av...

Tryckluftsoptimering: 5 vanliga läckagekällor i tryckluftssystem

Tryckluftsoptimering: 5 vanliga läckagekällor i tryckluftssystem

Tryckluftssystem är en mångsidig och effektiv kraftkälla inom många industrier. Hög tillförlitlighet och ett gynnsamt förhållande mellan kostnad och prestanda har gjort tryckluftslösningarna till en...