Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Omställningen till elektrifierade fordon inom bilindustrin fortsätter att öka, och inte bara inom lätta fordon. Tunga industrifordon använder sig mer och mer av denna teknik och ställer högre krav på batteriets värmereglering. Att implementera en väldesignad vätskekylningslösning med snabbkopplingar i batteripack är därför viktigt för att avleda hög värme och förhindra överhettning.  

Den största utmaningen när vi diskuterar lätta elektriska fordon är att få ett globalt genombrott när det kommer till infrastrukturen och tillgången till offentliga snabbladdare. Vid snabbladdning ökar effekten och temperaturen. För avleda värme och undvika överhettning behövs ett effektivt värmeregleringssystem för att minska laddningstiden och hantera den höga temperaturen.

När vi talar om tunga industriella elektriska fordon, såsom bussar, lastbilar, fartyg och entreprenadutrustning, är utmaningarna med väl utvecklad infrastruktur för snabbladdning densamma som för privata bilar. Men, tunga elbilar har en mycket större effekt som genererar mer värme och därmed också ett ännu större behov av vätskekylning.

Stora effekteffekter kräver välutvecklade BTMS

Det är inte bara att hålla nivån på temperaturen inom ett smalt område på laddstationer för tunga elfordon som är utmanande, utan också för att skydda batteripacket inne i fordonet från överhettning när det har en anslutning med hög effekt. För att övervaka och kontrollera temperaturen placeras ofta ett värmeregleringssystem. Battery Thermal Management System(BTMS) på batteripacken för att avleda värme.

Ibland, beroende på klimat, måste batteripacken värmas upp för att klara av att snabbladda eller ladda över huvud taget. Hur som helst är en kontrollerad BTMS avgörande när det finns ett behov av kyla eller värme.

Om BTMS misslyckas med att hålla temperaturen kan detta leda till överhettning, lägre batteriprestanda, systemfel, kostsamt underhåll och reparationer och i värsta fall personskador.

Snabbkopplingar är en del av BTMS-lösningen

För att ha så effektiva och säkra BTMS som möjligt, är snabbkopplingar den bästa lösningen. Jämfört med standard anslutningar utan avstängningsventiler gör spillfria snabbkopplingar jobbet säkrare för operatören och enklare att utföra installationer, reparationer och / eller underhåll i trånga och kompakta utrymmen. Användning av snabbkopplingar gör det också möjligt att arbeta med förfyllda system. Med standard anslutningar (utan ventil) löper batteripacken en högre risk att råka ut för dyra underhållskostnader.

 

Att välja en spillfri koppling är viktigt för att säkerställa hög prestanda och lång livslängd på batteri paketet.

Att välja ”rätt” snabbkopplingslösning är lika viktigt som att man använder snabbkopplingar. Kopplingsmaterialet måste passa kylvätskan i systemet, vara spillfri och ha ett lågt tryckfall för att säkerställa hög effekt och batteripackens livslängd.

Flödestester och materialkompatibilitet 

På CEJN erbjuder vi mer än bara snabbkopplingar. Vi erbjuder en snabbkopplingslösning. Vi kan till exempel, bara för att nämna några, testa flödeskapaciteten hos olika delar av systemet, såsom vätskekylsystemet, kylplattan och batteripaketet, samt köra tester på materialkompatibilitet. Alla viktiga aspekter att tänka på när du designar batteripacket. 

 

 

Skriven av:

Mats Ahnheim
Productchef Vätskor


 

 

Tre tips om vad du ska leta efter när du väljer snabbkopplingar som ska integreras i värmehanteringssystemet (Battery Thermal Management System):

  1. En koppling som är läcktetestad för att säkerställa spillfri drift 
  2. En koppling med högt flöde och lågt tryckfall
  3. En koppling som har ett korrekt material för att undvika materialkompatibilitetsproblem som korrosion eller tätningsfel 

 

Relaterade artiklar

FAQ - vanliga frågor och svar om slangvindor

FAQ - vanliga frågor och svar om slangvindor

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar angående våra slangvindor...

Generic picture of excavator silhouettes

PON Equipment bygger världens största batteri-elektriska grävmaskiner - utrustade med CEJN’s ultraFLOW

Pon Equipment, den norska återförsäljaren av Caterpillar-maskiner, tar nu tunga batteri-elektriska grävmaskiner på 12 och 25 ton till den globala marknaden. Med denna effekt krävs ett effektivt...

Höga krav på kylkomponenter för vätskekylning när kraven på syntetiska kylvätskor ökar

Höga krav på kylkomponenter för vätskekylning när kraven på syntetiska kylvätskor ökar

Tillsammans med den snabba utvecklingen inom elektroniska applikationer krävs nu mer komplexa och avancerade lösningar för vätskekylsystem. Förutom traditionella vatten- och glykolvätskor kommer nya syntetiska kylvätskor ut på marknaden, vilket ställer högre krav på kvalitetskomponenter...