Wysokowydajne ciężkie pojazdy elektryczne wymagają wydajnego sprzętu do zarządzania temperaturą akumulatora

Wysokowydajne ciężkie pojazdy elektryczne wymagają wydajnego sprzętu do zarządzania temperaturą akumulatora

Stale rośnie popularność pojazdów zelektryfikowanych – dotyczy to nie tylko segmentu lekkich pojazdów użytkowych. Technologia ta znajduje coraz częściej zastosowanie w ciężkich pojazdach przemysłowych, co przekłada się na wyższe zapotrzebowanie na zarządzanie temperaturą akumulatora. Wdrożenie wydajnego rozwiązania do chłodzenia akumulatora cieczą z szybkozłączami stanowi zatem konieczność, jeżeli zależy nam na rozproszeniu nagromadzonego ciepła i uniknięciu w konsekwencji dekompozycji ogniw.

W przypadku segmentu lekkich pojazdów elektrycznych główną przeszkodą na drodze do osiągnięcia globalnego przełomu jest infrastruktura i dostępność publicznych stacji szybkiego ładowania. W trakcie szybkiego ładowania wysokiej mocy towarzyszy wzrost temperatury. Aby rozproszyć nagromadzone ciepło i uniknąć termicznej dekompozycji ogniw, potrzebny jest wydajny system zarządzania temperaturą, który zapewnia skrócenie czasu ładowania i zatrzymanie wzrostu temperatury.

W przypadku ciężkich elektrycznych pojazdów użytkowych, takich jak autobusy, samochody ciężarowe, jednostki pływające i sprzęt budowlany, wyzwania w zakresie rozwiniętej infrastruktury szybkiego ładowania są podobne do tych, które dotyczą sektora samochodów prywatnych, ale nie są one identyczne. Ciężkie pojazdy elektryczne pobierają znacznie większą moc, która generuje więcej ciepła, a tym samym jeszcze większe zapotrzebowanie na chłodzenie cieczą.

Źródła o dużej mocy wymagają wydajnego układu zarządzania temperaturą akumulatora (BTMS)

Odpowiadają one nie tylko za utrzymanie temperatury na niskim poziomie na stacjach ładowania ciężkich pojazdów elektrycznych, ale także za zapobieganie termicznej dekompozycji ogniw, do której dochodzi w akumulatorach, gdy występuje duża moc wyjściowa i/lub wejściowa. Na potrzeby monitorowania i kontrolowania wzrostu temperatury akumulatora wprowadzany jest często układ zarządzania temperaturą akumulatora (BTMS), który zapewnia rozpraszanie nagromadzonego ciepła.

Niekiedy jednak, w zależności od klimatu, akumulator musi się nagrzać, aby można go było założyć czy naładować. W obu przypadkach kluczowe znaczenie ma zastosowanie układu BTMS, który umożliwia ochłodzenie lub ogrzanie akumulatora.

Jeśli układ BTMS nie poradzi sobie z utrzymaniem temperatury w wąskim zakresie, może to doprowadzić do termicznej dekompozycji ogniw, spadku wydajności akumulatora, awarii układu, konieczności wykonania kosztownych zabiegów konserwacyjnych i napraw, a w najgorszym razie – do obrażeń ciała.

Szybkozłącza w ramach rozwiązania BTMS

Aby stworzyć możliwie najbardziej wydajny i bezpieczny układ BTMS, należy sięgnąć po szybkozłącza. W porównaniu ze standardowymi złączami bez zaworów odcinających, szybkozłącza zapobiegające wyciekom podnoszą parametry użytkowe oraz zapewniają operatorom bezpieczniejsze i łatwiejsze prowadzenie prac związanych z montażem, naprawami i/lub konserwacją w warunkach ograniczonej ilości wolnej przestrzeni. Zastosowanie szybkozłączy umożliwia również operatorom pracę ze wstępnie napełnionymi układami. W przypadku stosowania standardowych złączy (bez zaworu) akumulator wymaga kosztownych zabiegów konserwacyjnych.

 
Wybór szybkozłącza zapobiegającego wyciekom jest istotny z punktu widzenia zagwarantowania wysokich parametrów zasilania i żywotności akumulatora.

Wybór właściwego rozwiązania do szybkiego łączenia jest równie ważny jak samo korzystanie z szybkozłączy. Materiał złączy musi być dobrany pod kątem rodzaju cieczy chłodzącej w układzie, zapewniać ochronę przed wyciekami i utrzymywać niskie straty ciśnienia, co przekłada się na wysoką wydajność i żywotność akumulatorów.

Próby przepływu i kompatybilność materiałowa

W CEJN oferujemy więcej niż tylko szybkozłącza. Dostarczamy rozwiązanie z szybkozłączem. Możemy na przykład zbadać przepustowość różnych części układu, m.in. układu chłodzenia cieczą, płyty zimnej i akumulatora, a także przeprowadzić próby kompatybilności materiałowej. Uwzględniamy wszystkie ważne aspekty, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania akumulatora.

 

 

Autor:

Mats Ahnheim
Product Manager Fluids
________________________________________


 

 

Trzy wskazówki do uwzględnienia przy wyborze szybkozłączy do akumulatora z układem zarządzania temperaturą:

  1. 1. Złącze zbadane pod kątem szczelności, aby zagwarantować ochronę przed wyciekami.
  2. Złącze o dużej prędkości przepływu i niskich stratach ciśnienia.
  3. Złącze dobrane odpowiednio pod względem materiału, aby uniknąć późniejszych problemów powodowanych przez korozję lub utratę szczelności.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Kontakt z nami

 

Powiązane historie

Przewodnik krok po kroku: Jak zamontować złącze CEJN TLX na osprzęcie hydraulicznym

Przewodnik krok po kroku: Jak zamontować złącze CEJN TLX na osprzęcie hydraulicznym

W zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości awarie szybkozłączy często wynikają z wysokich skoków przepływu. Skoki przepływu mogą prowadzić do awarii uszczelnień i uszkodzenia maszyny, co skutkuje kosztownymi wyciekami i przestojami maszyny. CEJN TLX to wyjątkowo wytrzymałe złącze...

Przewodnik krok po kroku: Jak wymienić uszczelkę w złączu CEJN TLX

Przewodnik krok po kroku: Jak wymienić uszczelkę w złączu CEJN TLX

Trwałe produkty to zrównoważony wybór zarówno dla portfela, jak i dla planety. Oferujemy szeroką gamę części zamiennych, dzięki którym zamiast wyrzucać produkt po zakończeniu okresu eksploatacji można...

Optymalizacja układów sprężonego powietrza: 5 powszechnych źródeł nieszczelności w układach sprężonego powietrza

Optymalizacja układów sprężonego powietrza: 5 powszechnych źródeł nieszczelności w układach sprężonego powietrza

Systemy sprężonego powietrza stanowią wszechstronne i wydajne źródło zasilania w wielu branżach. Duża niezawodność i korzystny stosunek ceny do wydajności sprawiają, że rozwiązania w zakresie...