Vybavení schválené pro styk s potravinami: co splňuje a kdy ho potřebujete?

Vybavení schválené pro styk s potravinami: co splňuje a kdy ho potřebujete?

Potravinový a nápojový průmysl je nesmírně komplexní. Pro celý obor platí hygienické normy, oborové směrnice a přísné předpisy, které zajišťují hygienu a bezpečnost potravin. Je proto těžké si udržet přehled o tom, kdy a kde musíte používat vybavení schválené pro styk s potravinami. V tomto článku si ujasníme, co bezpečnost potravin zahrnuje a kdy je příslušné vybavení potřeba.

Světová zdravotnická organizace (WHO) bezpečnost potravin definuje jako „jistotu, že potraviny nezpůsobí spotřebitelům újmu, jsou-li připraveny a/nebo konzumovány v souladu se svým určením“. Definice vybavení schváleného pro styk s potravinami se oproti tomu odvíjí od toho, o jaké vybavení se jedná a zda bude při výrobním procesu v přímém kontaktu s potravinami nebo tekutinami. Při výběru a používání správného vybavení k prevenci kontaminace hrají důležitou roli všechny články dodavatelského řetězce, tj. dodavatelé potravin, jejich držitelé i výrobci potravinářského vybavení. Tuto oblast zároveň upravují nejrůznější předpisy a normy.

 

Kdy vybavení schválené pro styk s potravinami potřebujete?

Předpisy se mohou lišit v závislosti na trhu. Pro evropský trh například platí nařízení EU 1935/2004/ES, zatímco americký trh se řídí legislativou Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Nadto existují také místní předpisy a specifické hygienické normy pro dané odvětví, jako doporučení evropského konsorcia EHEDG (European Hygienic Engineering and Design Group). Jinými slovy existuje řada předpisů a norem, které rozhodují, zda je vybavení k přímému styku s potravinami nebo tekutinami schváleno. Pro styk s potravinami například musí být schválené hadice, kterými proudí voda, pivo, mléčné výrobky, víno nebo olej. Hadice pro styk s potravinami jsou navržené tak, aby udržely kvalitu potravin a tekutin a aby při přímém kontaktu s potravinami či tekutinami nedocházelo ke kontaminaci – například k přenosu pachů nebo chutí.

 

 

Musí být pro styk s potravinami schválené veškeré vybavení?

Stručná odpověď zní ne. Vědět, kdy a kde používat vybavení schválené pro styk s potravinami, samozřejmě potřebujete. Neméně důležitý je ale i fakt, že hygienickým předpisům a normám nemusí odpovídat veškeré vybavení. Pokud zařízení nebude v přímém kontaktu s potravinami ani tekutinami, nemusí být pro tento účel schváleno. Jako dodavatel vybavení pro potravinářský a nápojový průmysl dbáme na to, aby naše výrobky splňovaly příslušné právní předpisy a bezpečnostní požadavky.  

 

Jaké potravinářské vybavení společnost CEJN nabízí?

Společnost CEJN nabízí špičková řešení, která přispívají k bezpečnosti potravin a usnadňují výrobní proces. Neustále rozšiřujeme sortiment vysoce kvalitních výrobků přímo pro potravinářství. Najdete v něm například hadice odpovídající požadavkům EU a FDA, kryty z nerezové oceli a oplachovací pistole. Gumové či PVC hadice s nerezovým navijákem jsou ideální pro zajištění čistého a dezinfikovaného prostředí, rychlospojky UltraFLOW předcházejí úniku tekutin ve výrobním procesu a široká nabídka zařízení na stlačený vzduch pomáhá zefektivňovat každodenní práci.

 

 

Podobné příspěvky

Přechod na výrobky CEJN švédské firmě při optimalizaci systému stlačeného vzduchu ušetřil 40 000 EUR ročně

Přechod na výrobky CEJN švédské firmě při optimalizaci systému stlačeného vzduchu ušetřil 40 000 EUR ročně

Kolik vás stojí úniky ze systému stlačeného vzduchu, který správně netěsní? Společnost Hägglundsområdet, která patří pod realitní firmu NP3 Fastigheter a pronajímá výrobní a další prostory v severním...

Guide to optimize compressed air

Ušetřete energii optimalizací systému stlačeného vzduchu

Náklady na stlačený vzduch jsou vysoké. Optimalizací stávajících systémů stlačeného vzduchu lze ušetřit obrovské množství energie. Úspora energie má zásadní význam z ekologických i ekonomických důvodů...

Nyní k dispozici: pistole na vzduch a kapaliny 209 - navržené pro ergonomii pracoviště

Nyní k dispozici: pistole na vzduch a kapaliny 209 - navržené pro ergonomii pracoviště

CEJN s potěšením oznamuje, že nyní rozšíříme naši produktovou řadu pro vzduchové a kapalinové pistole o nový přírůstek: vzduchové a kapalinové pistole 209, které jsou navrženy pro ergonomii pracoviště...