OSHA 1910.95(b)(1)

Buller på arbetsplatser
Publicerad av: U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
www.osha.gov

Punkt 1910.95 (b) (1)
När de anställda utsätts för ljud som överstiger de värden som anges i tabell G-16, ska administrativa eller tekniska kontroller utföras. Om sådana kontroller misslyckas med att minska ljudnivån inom nivåer i tabell G-16, skall personlig skyddsutrustning tillhandahållas och användas för att minska ljudnivån så att de hålls inom nivåer i tabellen.

Med andra ord
Kontroller måste utföras när de anställda utsätts för ljud som överstiger noterade nivåer, annars måste skyddsutrustning användas.

CEJNs tryckluft, Säkerhet
CEJNs  blåsrör serie 208 med en Star-Tip uppfyller kraven genom att minska bullernivåerna ner till 85 dB (A) eller lägre.

CEJNs säkerhetskopplingar eSafe följer kraven genom att kopplas ur i två steg, vilket minskar bullret.


Tabell G-16 -Tillåten bullerexponering (1)
Ljudnivå dB (A) Långsam Varaktighet per dag, Timmar                                 Ljudnivå dB (A) Långsam respons   

8                                                          90

6                                                          92

4                                                          95

3                                                          97

2                                                          100

1½                                                       102

1                                                          105

½                                                         110

¼ eller mindre                                     115


Fotnot (1): När den dagliga exponeringen för buller är sammansatt av två eller flera perioder av bullerexponering i olika nivåer, bör deras kombinerade effekt beaktas, snarare än den enskilda effekten av varje. Om summan av följande fraktioner: C (1) / T (1) + C (2) / T (2) C (n) / T (n) är större än enheten, då bör den övervägas av den blandade exponeringen för att överträffa gränsvärdet. Cn anger den totala tiden för exponering vid en viss ljudnivå, och Tn visar den totala tiden för exponering tillåtna på den nivån. Exponering för impulsivt buller bör inte överstiga 140 dB maximal ljudnivå.