Direktiv 2003/10/EC - Buller

Lägsta hälso- och säkerhetskrav för arbetares exponeringsrisk gällande buller

Publicerad av: European Parliament and of the Council on February 6th 2003 and took effect in 2006.
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/

Article 3
Gränsvärden och insatsvärden för exponering
1. Vid tillämpningen av detta direktiv, de gränsvärden för exponering och insatsvärdena för exponering i
     avseende på den dagliga bullerexponeringsnivån och ljudtryckets toppvärde till:
    
     (A) gränsvärden för exponering: LEX, 8h = 87 dB (A) och ppeak = 200 Pa respektive;
     (B) övre insatsvärdena för exponering: LEX, 8h = 85 dB (A) och ppeak = 140 Pa respektive;
     (C) lägre insatsvärden för exponering: LEX, 8h = 80 dB (A) och ppeak = 112 Pa respektive..

Med andra ord
Undre insatsvärdet är 80 dB (A), och övre insatsvärdet för exponering är 85 dB (A). Gränsvärdet för exponering är 87 dB (A).

CEJNs serie 208 Blåspistol
CEJNs serie 208 blåsrör med en Star-Tip uppfyller kraven genom att den minskar bullernivåerna ner till 85 dB (A) eller lägre.