Retursedel

För att vi skall kunna hålla bra kvalitet på hanteringen av returvaror måste en retursedel alltid medfölja godset som returneras. I annat fall finns risk för att eventuell kreditering fördröjs eller helt uteblir.

Klicka här för att ladda ned vår retursedel.