Lagstiftning

REACH

REACH, 1907/2006/EG, är en förordning vars syfte är att alla kemikalier ska användas på ett säkert sätt inom EU. Den kräver att information om kemikalier kommuniceras såväl upp som ner i leverantörskedjan. Den begränsar även användningen av skadliga ämnen – listorna uppdateras två gånger per år. Ett antal länder utanför Europeiska Unionen har börjat införa REACH-bestämmelser eller håller på att anta ett sådant regelverk.

Naturligtvis följer vi REACH. Framtida produkter kommer att utvecklas för att uppfylla kraven enligt förordningen. För mer information, klicka här för att besöka Europeiska arbetsmiljöbyrån.

KONFLIKTMINERALER

(Avsnitt 1502 i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act)
Konfliktmineralerna, som ofta kallas 3T och guld:
- tenn (malm = kassiterit)
- tantal (malm = coltan eller columbit-tantalit)
- volfram (tungsten) (malm = volframit)
- guld

Denna lagstiftning gäller för internationell handel och användning av konfliktmineraler. Den kräver att amerikanska företag säkerställer att de råvaror de använder inte är knutna till konflikten i Demokratiska republiken Kongo och dess grannländer genom att spåra och granska sina mineralleveranskedjor.
Vi är glada att kunna säga att våra produkter inte kräver dessa material. Dessutom köper vi endast varor från pålitliga tillverkare som undviker konfliktmineraler i sin leveranskedja. Vi fortsätter att arbeta med våra leverantörer för att säkerställa att inga konfliktmineraler ska finnas i våra produkter, varken nu eller i framtiden.

ELV

Direktivet om uttjänta fordon (ELV), 2000/53/EG, fastställer att fordonstillverkare ansvarar för att ta tillbaka och skrota dem.
ELV gäller för fordon som väger mindre än 3 500 kg. Tillverkare av tyngre fordon följer ofta ELV på frivillig basis.
Vi följer detta direktiv (i vissa fall i enlighet med bilaga II, 1a) och 3)). Framtida produkter kommer att utvecklas för att uppfylla kraven i direktivet.

RoHS

Direktivet om begränsning av användning av farliga ämnen (RoHS), 2002/95/EG, 2011/65/EG och 2015/863/EG, begränsar användningen av tio farliga material som används för att tillverka olika typer av elektronisk och elektrisk utrustning.

RoHS gäller för elektrisk och elektronisk utrustning. Vid korrekt användning omfattas ingen av produkterna i CEJN:s standardsortiment av detta direktiv. Det är endast om/när våra produkter är monteras i elektronisk utrustning, maskiner etc. som de indirekt måste uppfylla direktiven.

WEEE

Syftet med direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), 2002/96/EG, är att lösa problemet med giftigt elektroniskt avfall. Direktivet fastställer att tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning ansvarar för avfallshantering av sådan utrustning.
WEEE gäller för elektrisk och elektronisk utrustning. Som fristående produkter omfattas ingen av produkterna i CEJN:s standardsortiment av detta direktiv. Framtida produkter kommer att utvecklas för att uppfylla kraven i direktivet.

PED

Tryckkärlsdirektivet (PED), 2014/68/EU, gäller design, tillverkning, testning och bedömning av överensstämmelse för trycksatt eller tryckbärande utrustning.
Direktivet sätter standarden för konstruktion och tillverkning av tryckbärande utrustning generellt som har störe volym än 1 liter i volym och med ett maximalt tryck på mer än 0,5 bar. Vid korrekt användning omfattas ingen av produkterna i CEJN:s standardsortiment av detta direktiv. I Storbritannien gäller Pressure Equipment Regulations (PER).
Framtida produktutveckling kan innehålla produkter som omfattas av PED-direktiven. De kommer att utvecklas för att uppfylla kraven enligt direktivet.

ATEX

Organisationer inom EU måste följa direktiven för explosiva miljöer (ATEX, ATmosphères EXplosibles) gällande vilken utrustning och arbetsmiljö som är tillåten i en miljö med explosiv atmosfär.

Direktiven är indelade i två kategorier: ATEX 95 för utrustning och ATEX 137 för arbetsplatser i explosiva miljöer. Direktiven ska skydda de anställda och förhindra explosion eller förbränning av läckande, överförd eller närliggande vätskor i explosiv gas- och dammatmosfär.

EU-direktiv 94/9/EC – ATEX 95 gäller för produkter som har en egen antändningskälla. Som fristående produkter har ingen av produkterna i CEJN:s standardsortiment en egen antändningskälla och omfattas därför inte av något ATEX-direktiv eller ATEX-märkning.
EU-direktiv 99/92/EC-ATEX 137 är ett användarorienterat direktiv som gäller för arbetsplatser i explosiva atmosfärer. Därför gäller det inte någon av CEJN-produkterna om de används på rätt sätt.