IMPA MSG koder

IMPA bildades 1978 av en grupp ledande inköpschefer som ville skapa en "röst" i branschen för att representera intressen för inköp inom sjöfarten och främja nära samarbete och förståelse mellan köpare och leverantörer. Under de senaste fyra decennierna har föreningen växt betydligt och representerar nu nära 1000 medlemmar från hela världen; fartygsägare, -operatörer och -chefer är inköpsmedlemmar, och tillverkare och leverantörer utgör leverantörsmedlemmar.

...


* Detta är en lokalt hanterad produkt och kanske inte är tillgänglig på alla marknader. Kontakta ett CEJN -försäljningskontor för mer information:

Säljbolag