Skötselråd

För att försäkra kopplingens funktion, kvalitet och livslängd är det viktigt att hantera den på rätt sätt.

Skötselråd för tryckluftskopplingar och -nipplar:
 • Kopplingen skall vara ren och inte fuktig.
 • Undvik stötar mot framparten på kopplingen och nippeln.
 • Kontrollera att kopplingens tätningar inte är skadade och att alla rörliga delar är ordentligt smorda.
 • Kontrollera nipplarna regelbundet. Byt ut dem om de är slitna. Slitna nipplar leder till större slitage på kopplingarna.
 • Välj rätt storlek på anslutning i förhållande till applikationen. Allt för stora anslutningar orsakar onödigt slitage på kopplingarna.
 • Vid användning av stora vibrerande verktyg, som mutterdragare eller nithammare, använd en kort slangstump mellan verktyget och kopplingen.
 • Använd endast ren luft av hög kvalitet.

Skötselråd för vätskekopplingar och -nipplar:
 • Håll koppling och nippel rena och torra. Damm och smuts kan orsaka läckage.
 • Undvik stötar mot framparten på kopplingen och nippeln..
 • Kontrollera kopplingens tätningar och rörliga delar regelbundet. Byt om nödvändigt ut kopplingen.
 • Kontrollera nipplarna regelbundet. Byt ut dem om de är slitna eller har stora märken. Slitna nipplar orsakar ökat slitage på kopplingarna.
 • Välj rätt storlek på anslutning i förhållande till applikationen. Allt för stora anslutningar orsakar onödigt slitage på kopplingarna. 
 • Undvik för kraftigt vridmoment när kopplingar och nipplar installeras.

Skötselråd för hydraulkopplingar och -nipplar:
 • Undvik dynamisk belastning på nippeln i okopplat läge.Sådan belastning kan skada tätningarna vilket i sin tur kan leda till läckage i okopplat läge. Min. sprängtryck på okopplad nippel är alltid det samma som för motsvarande koppling. Överbelasta aldrig produkterna. Kontrollera max. arbetstryck i produktinformationen. Det angivna min. sprängtrycket garanteras endast för produkter som inte utsatts för övertryck, slag, rostskador etc. Felaktig användning av produkterna kan leda till personskada och skada på egendom.
 • Håll koppling och nippel rena och torra. Torka av dem före inkoppling.
 • Sätt på dammskydden på koppling och nippel när de är i okopplat läge. 
 • Undvik stötar mot framparten på kopplingen och nippeln.
 • Kontrollera kopplingens tätningar och rörliga delar regelbundet. Byt om nödvändigt ut kopplingen. 
 • Kontrollera nipplarna regelbundet. Byt ut dem om de är slitna eller har stora märken. Slitna nipplar orsakar ökat slitage på kopplingarna. 
 • Välj rätt storlek på anslutning i förhållande till applikationen. Allt för stora anslutningar orsakar onödigt slitage på kopplingarna. 
 • För att hålla dammskydden rena,  koppla ihop dem när kopplingen och nippeln är kopplade.