Tekniska specifikationer

Luftflöde
Mäts med en noggrannhet på ±5%. Enheten som används är Nl/min som står för normal luft liter per minut vid +20°C (+68°F) och 1.01325 bar (14.69595 PSI).

Vattenflöde
Mäts med en noggrannhet på ±5%. Enheten som används är l/min som står för liter per minut.

Oljeflöde
Oljeflödet mäts med en noggrannhet på ±5%. Flödet gäller vid en viskositet på 30 cSt (30 mm2/s).

Arbetstryck
Anges i bar, PSI eller MPa, beroende på produktområde och geografisk marknad. Arbetstrycket anges ofta i varierande nationella och internationella standarder för snabbkopplingar.

Sprängtryck
Mäts i bar med en noggrannhet på ±3%.

CE-märkning
EUs direktiv för tryckbärande utrustning 97/23/EC gäller inte för tryckluftskopplingar, på grund av begränsningar i tryck och volym.

Inkopplingskraft
Mäts i Newton (N) vid ingångstrycket 6 bar.

Ljudnivå
Mäts på 1 meters avstånd framför och 1 meters på sidan med 90° vinkel av objektet. Enheten som används är dB (A) och står för decibel på A-skalan.

Temperaturområde
Mäts i Celsius med en noggrannhet på ±2°C.

Vakuum
Kopplingsserier för användning med vakuum klarar minst 70% i kopplat läge.

Vikt
Mäts i gram (g) på ett snitt av tio stycken.