OSHA Instruktion STD 01-13-001

Minskning av lufttryck under 30 PSI vid rengöring

(Gamla direktivets nummer: STD 1-13,1)
Publicerat av: U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration (OSHA)
www.osha.gov

3. Tolkning
Frasen "minska till mindre än 30 PSI (2 bar)" betyder att lufttrycket vid munstycket (munstyckstryck) eller öppningen på blåspistol, rör, rengöringslans etc. som används för rengöringsändamål kommer att förbli på en trycknivå under 30 PSI för alla statiska förhållanden. Kraven på dynamiskt flöde är sådana att i det fall röret blockeras, ska ett statiskt tryck vid huvudöppningen inte överstiga 30 PSI. Detta krav är nödvändigt för att förhindra att ett mottryck byggs upp då munstycket eller röret blockeras. Det finns ingen avsikt att begränsa diametern hos munstycksöppningen eller volymen (CFM) som strömmar från den.. 

Med "effektiv spånbevakning" menas varje metod eller utrustning, som kommer att förhindra ett chip eller partikel (oavsett storlek) från att blåsa in i ögonen eller fastna i huden på operatören eller annan personal. Effektiva spånskydd kan vara separata från luftmunstycket, som i fallet där skärmar eller barriärer används. Användning av skyddskon är i allmänhet acceptabelt skydd för operatören; men barriärer eller skärmar kan krävas för att skydda annan personal, om de utsätts för flygande spån eller partiklar. 

Med andra ord
När blockering av röret inträffar ska statiskt tryck vid huvudöppningen inte överstiga 30 PSI.

CEJNs tryckluft, Säkerhet   
With less than 30 PSI maximum outlet pressure when dead-ended, the following
CEJN Series 208 blowgun accessories:Mindre än 30 PSI max utloppstryck när rör blockeras.
CEJNs serie 208 blåsrör tillbehör:
• Ejektormunstycke
• By-pass munstycke
• Ridåmunstycke
• Ljuddämpat munstycke på rör
• Ljuddämpat munstycke på gänga
• Rörregulator: 4 "(90 mm)
• Star-Tip förlängningsrör
• Star-tip nozzle