Installations guide (5 utgåvan)

Guide till Val och installation av tryckluftion

Publicerad av: British Compressed Air Society
www.bcas.org.uk

Sidorna 84, 85
För alla slangar med en innerdiameter på över 10 mm, eller där trycket överstiger 7 bar, eller där slangen är längre än 10 meter, bör en koppling med automatisk avluftning användas för att frigöra trycket innan frånkoppling är möjlig. Alternativt bör en plugg som har en kontrollerad ventilationsfunktion användas. Dessa säkerhetsfunktioner förhindrar okontrollerad rekyleffekt på slang när den kopplas ur från uttaget.

Med slangar med en innerdiameter på 19 mm och uppåt, kan ett oväntat slangbrott eller oavsiktlig frånkoppling av ett verktyg eller montering orsaka en farlig situation, eftersom den plötsliga ökningen av luftflödet kan leda till en kraftig rekyleffekt, också den plötsliga förlusten av tryck kan förorsaka en fara någon annanstans i systemet.

För att förhindra detta bör en flödesreglerande koppling monteras mellan rör och inloppsänden av slangen. När denna koppling stängs automatiskt bör ett flödestillestånd uppstå och skall förbli stängd tills normala förhållanden återställs.

Med andra ord
En koppling som avluftas innan frånkoppling ska användas för slang med en innerdiameter över 10 mm eller när tryck används över 7 bar.

CEJNs tryckluft, säkerhet
CEJNs säkerhetskopplingar för tryckluft, eSafe, uppfyller helt ovanstående krav genom att erbjuda ett system som kontrollerar trycket, samt dämpar slangrekylen genom att erbjuda en backventil som avluftar kopplingen vid frånkoppling.