Internationell StandardISO 4414 - 9.6

 

Allmänna regler och säkerhetskrav för pneumatiska system

 

 

Publicerat av: Internationella organisationen för standardisering
www.iso.org/

Punkt 9.6: Snabbkopplingar
Snabbkopplingar skall väljas så att när de är i- eller urkopplade:
 
• Kopplingen får inte tvingas isär på ett farligt sätt;
• Tryckluft eller partiklar får inte släppas ut på ett farligt sätt;
• Ett kontrollerat avluftningssystem skall tillhandahållas om en fara kan föreligga.

Med andra ord
Funktionen hos snabbkopplingar skall vara enkel och intuitiv för användaren. Utsläpp av luft bör hållas under kontroll under frånkoppling av snabbkoppling och nippel. Ventilerade plugg eller säkerhetskoppling skall användas i vissa fall..

CEJNs tryckluft, Säkerhet
CEJNs tryckluftskoppling eSafe och övriga säkerhetskopplingar uppfyller helt ovanstående krav, genom att vara enkla att hantera utan att minska på prestanda.