Snabbkopplingslösningar till Datacenter

Snabbkopplingslösningar till Datacenter

Kylning av datacenter genomgår en enorm förändring. I takt med det ökade behovet på molnbaserade tjänster, applikationer och AI så ökar också behovet av effektiva system för vätskekylning för att undvika överhettning. Att investera i vätskekylning är att investera i framtiden.

Det finns flera olika system som använder vätskekylning som har visat sig vara effektiva. Tradionella vätskekylda lösningar D2C (direct-to-chip) och enfas och tvåfasdrift samt immersionskylning där man sänker ner utrustningen i en icke ledande vätska. Det finns också "Rear-door"-lösningar där luft används för kylning av komponenterna medan vätska används för klimatkontroll av systemet.

Oavsett vilken lösning man väljer spelar snabbkopplingar en viktig roll vid underhållsarbete och för att systemet ska vara så effektivt som möjligt.

Snabbkopplingar med lågt tryckfall sänker driftskostnaderna

Snabbkopplingar med lågt tryckfall bör vara det givna valet då detta ger ett obegrännsat flöde och får på så sätt lägre tryck i hela systemet inklusive pump och kylkretskomponenter. Detta gör det möjligt att gå ner i pumpstorlek och göra en investering till lägre kostnad och få lägre driftskostnad.

Förfyllda system underlättar underhållsarbete

Med snabbkopplingar är det möjligt att arbeta med förfyllda system vid underhållsarbete för att minska stillestånd. Non-Drip kopplingar säkerställer att det inte blir något spill vid frånkoppling eller anslutning.

Snabbkopplingar:
en viktig komponent i vätskebaserade temperaturhanteringslösningar

 

Ladda ner informationssammanställningen
 
 

Relaterade berättelser

Höga krav på kylkomponenter för vätskekylning när kraven på syntetiska kylvätskor ökar

Höga krav på kylkomponenter för vätskekylning när kraven på syntetiska kylvätskor ökar

Tillsammans med den snabba utvecklingen inom elektroniska applikationer krävs nu mer komplexa och avancerade lösningar för vätskekylsystem. Förutom traditionella vatten- och glykolvätskor kommer nya syntetiska kylvätskor ut på marknaden, vilket ställer högre krav på kvalitetskomponenter...

5G-moduler med snabbkopplingar optimerar driften och minskar påfrestningen på elnätet

5G-moduler med snabbkopplingar optimerar driften och minskar påfrestningen på elnätet

Teknik inom datacenter utvecklas ständigt. Med intåget av industri 4.0 (digitalisering av industrin) och 5G har en större efterfrågan på maskininlärning och AI (artificiell intelligens) ökat. CEJN är...

Producent av dataservrar använder Non-Drip koppling till kylning

Producent av dataservrar använder Non-Drip koppling till kylning

Värmehantering behöver säkra, enkla och pålitliga snabbkopplingar med högt flöde för en effektiv kylningsprocess. Den nyutvecklade Non-Drip Serien 767 High-Flow, är en prisvärd droppfri koppling som...

Rekommenderade produkter till Datacenter