Snabbkopplingslösningar till Datacenter

Snabbkopplingslösningar till Datacenter

Kylning av datacenter genomgår en enorm förändring. I takt med det ökade behovet på molnbaserade tjänster, applikationer och AI så ökar också behovet av effektiva system för vätskekylning för att undvika överhettning. Att investera i vätskekylning är att investera i framtiden.

Det finns flera olika system som använder vätskekylning som har visat sig vara effektiva. Tradionella vätskekylda lösningar D2C (direct-to-chip) och enfas och tvåfasdrift samt immersionskylning där man sänker ner utrustningen i en icke ledande vätska. Det finns också "Rear-door"-lösningar där luft används för kylning av komponenterna medan vätska används för klimatkontroll av systemet.

Oavsett vilken lösning man väljer spelar snabbkopplingar en viktig roll vid underhållsarbete och för att systemet ska vara så effektivt som möjligt.

Snabbkopplingar med lågt tryckfall sänker driftskostnaderna

Snabbkopplingar med lågt tryckfall bör vara det givna valet då detta ger ett obegrännsat flöde och får på så sätt lägre tryck i hela systemet inklusive pump och kylkretskomponenter. Detta gör det möjligt att gå ner i pumpstorlek och göra en investering till lägre kostnad och få lägre driftskostnad.

Förfyllda system underlättar underhållsarbete

Med snabbkopplingar är det möjligt att arbeta med förfyllda system vid underhållsarbete för att minska stillestånd. Non-Drip kopplingar säkerställer att det inte blir något spill vid frånkoppling eller anslutning.

Snabbkopplingar:
En viktig komponent till vätskekylda lösningar

 

Ladda ner White Paper
 
Dell's "Triton"-teknik använder Non-Drip kopplingar för att kyla servrar

Dell's "Triton"-teknik använder Non-Drip kopplingar för att kyla servrar

Maxuttnyttjande av datacenter driver utvecklingen av snabbare processer och förbättrad prestanda framåt. Dell som är känt för att vara ett av världens ledande dator och teknikföretag, har nyligen...