Höga krav på kylkomponenter för vätskekylning när kraven på syntetiska kylvätskor ökar

Höga krav på kylkomponenter för vätskekylning när kraven på syntetiska kylvätskor ökar

Tillsammans med den snabba utvecklingen inom elektroniska applikationer krävs nu mer komplexa och avancerade lösningar för vätskekylsystem. Förutom traditionella vatten- och glykolvätskor kommer nya syntetiska kylvätskor ut på marknaden, vilket ställer högre krav på kvalitetskomponenter. Snabbkopplingar är en sådan komponent som nu testas internt hos CEJN för att passa olika media och applikationer. 

Det råder ingen tvekan om att det finns en snabb utveckling inom elektroniska applikationer. Vätskekylning med glykol och vatten har varit den traditionella lösningen för att kyla datacenter, snabbladdningsstationer och effektomvandlare i kraftelektronik med mera. När det gäller att avleda värme är vatten och glykol fortfarande mycket effektivt, men inte längre tillräckligt för att uppfylla kraven för effektiv vätskekylning inom elektroniska applikationer. Därför utvecklas nya syntetiska vätskor. 

Eftersom nya syntetiska vätskor har en lägre koktemperatur kan ett tvåfassystem användas istället, vilket resulterar i en högre effekt vid temparatursänkning. Dessa vätskor är också icke-ledande, vilket innebär att de inte skadar den elektroniska kretsen om ett läckage uppstår.

Intern testning av snabbkopplingar 

Med nya vätskor på marknaden ställs högre krav på komponenter som högkvalitativa snabbkopplingar för att klara andra medier än vatten och glykol. Var och en av dessa nya medier har sina egenskaper, vilket ställer olika krav på snabbkoppling och tätning som referens. Beroende på vätska finns det olika temperaturintervall att ta hänsyn till. 

Laboratorieingenjörer vid CEJN genomför nu en intern testning av nyutvecklade syntetiska vätskor för att se vilken koppling och tätning som passar vilket medium. För mer avancerade tester kan en tredje part delta.

Den interna testningen görs för att samla in och dela värdefull kunskap och möjligheten att ge kunderna korrekt information om vilken snabbkopplingslösning som ska användas inom ett specifikt applikationsområde och miljö. Eftersom några av de gamla vätskorna är dåliga för ozonskiktet kommer nya vätskor som kommer ut på marknaden att ha mindre miljöpåverkan. 

Testförfarande enligt ISO-standard 1817

Enligt ISO-standarden 1817 ”vulkaniserad eller termoplastisk gummi - bestämning av vätskans effekt” testas följande områden:

1. Tätningars materialkompatibilitet

När man testar tätningarnas kompatibilitet sänks tätningarna ned i referensvätskorna. När de väl är nedsänkta utvärderas de på effekter på massa, volym, dimensioner och hårdhet.

Några av vätskorna, som Hydrofluoroetrar , som är en grupp kemikalier, är kända för att vara ett bra lösningsmedel. Detta eftersom det löser upp mjukningsmedlen inuti gummiblandningen i Elastomer tätningarna, vilket kan orsaka läckage. Därför är det viktigt att välja Elastomer av hög kvalitet som är lämplig för den aktuella vätsketypen. 

2. Vätskepåverkan på smörjmedel och kopplingar 

Effekter på smörjmedel av både tätningen och kopplingen utvärderas också under testerna. Det är viktigt att veta vilka vätskor som orsakar negativa effekter på smörjmedlet och om man ska använda tvåfasvätskor eller enfasvätskor. 

Tvåfasvätskor har en mer effektiv temperatursänkning, vilket är mer komplex att hantera. Eftersom fluorerade vätskor löser upp smörjmedlet måste en alternativ lösning som inte löser smörjmedlen hittas och testas. 

 

3. Hur olika medier reagerar på olika temperaturer  

När ovanstående steg i testningen är genomförda sätts tätningen och kopplingen in i en klimatkammare för att mäta och jämföra material och smörjmedel.

 

 

 

Skriven av:

Mats Ahnheim
Productchef Vätskor


 

CEJN ultraFLOW - perfekt för thermal control applikationer 

CEJN ultraFLOW, är kopplingen som testas internt för olika medier, är en koppling utan spill, högt flöde och lågt tryckfall, vilket gör den idealisk för applikationer som använder vätskekylsystem. 

Vill du veta mer om CEJN's ultraFLOW sortiment? Läs mer om våra lösningar för värmekontroll. 

Snabbkopplingar:
en viktig komponent i vätskebaserade temperaturhanteringslösningar

 

Ladda ner informationssammanställningen

Relaterade berättelser

Formar framtiden för vätskekylningsteknik i datacenter: CEJN och Open Compute Project (OCP)

Formar framtiden för vätskekylningsteknik i datacenter: CEJN och Open Compute Project (OCP)

Datacenterbranschen genomgår stora tekniska förändringar i snabb takt. Med avancerad teknik som kräver mer kraft och effektivitet ställs större krav på värmehanteringssystemen. För att möta de ökande kylkraven bidrar CEJN aktivt till Open Compute Project (OCP), en sammarbetsorganisation som...

Universal Quick Disconnects (UQD) - Snabbkopplingar med öppen standard

Universal Quick Disconnects (UQD) - Snabbkopplingar med öppen standard

CEJN har nu två storlekar av UQD universalsnabbkopplingar tillgängliga. Det är en tillförlitlig och lättanvänd snabbkoppling för vätskekylning i datacenter som utvecklats på initiativ av Intel som en...

Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Omställningen till elektrifierade fordon inom bilindustrin fortsätter att öka, och inte bara inom lätta fordon. Tunga industrifordon använder sig mer och mer av denna teknik och ställer högre krav på...