Vysoké požadavky na součásti kapalinového chlazení a rostoucí nároky na upravené chladicí kapaliny

Vysoké požadavky na součásti kapalinového chlazení a rostoucí nároky na upravené chladicí kapaliny

Není pochyb o tom, že v rámci elektronických aplikací dochází k rychlému vývoji. Kapalinové chlazení za použití glykolu a vody je tradičním řešením odvodu tepla v datových střediscích, rychlonabíjecích stanicích a proudových měničích, umístěných ve výkonové elektronice atd. Voda a glykol jsou při odvádění tepla stále velmi účinné, ale již ne dostatečně na to, aby vyhověly požadavkům na účinné kapalinové chlazení v elektronických aplikacích. Proto probíhá vývoj nových kapalin.

Není pochyb o tom, že v rámci elektronických aplikací dochází k rychlému vývoji. Kapalinové chlazení za použití glykolu a vody je tradičním řešením odvodu tepla v datových střediscích, rychlonabíjecích stanicích a proudových měničích, umístěných ve výkonové elektronice atd. Voda a glykol jsou při odvádění tepla stále velmi účinné, ale již ne dostatečně na to, aby vyhověly požadavkům na účinné kapalinové chlazení v elektronických aplikacích. Proto probíhá vývoj nových kapalin.

Jelikož nově vyvinuté technické kapaliny mají nižší teplotu varu, lze místo toho použít dvoufázový kapalinový systém, zaručující vyšší účinnost přenosu tepla. Tyto upravené kapaliny jsou rovněž nevodivé, a tak při úniku nepoškodí elektronický obvod.

Interní testování rychlospojek

S výskytem nových kapalin na trhu jsou kladeny vyšší požadavky na to, aby součásti jako například vysoce kvalitní rychlospojky odolávaly i jiným médiím než vodě a glykolu. Každé z těchto nových médií se vyznačuje vlastními parametry, které kladou různé požadavky na rychlospojku a těsnění. V závislosti na kapalině je třeba vzít v úvahu různé teplotní rozsahy.

Laboratorní inženýři ve firmě CEJN nyní provádějí interní testování nově vyvinutých kapalných látek, aby zjistili, která spojka a těsnění se hodí pro které médium. Do pokročilejších zkoušek mohou být zapojeny instituce třetích stran.

Cílem interního testování je získávat cenné poznatky a být schopen poskytovat zákazníkům přesné informace o tom, jaká řešení rychlospojek použít v konkrétní aplikační oblasti a prostředí. Jelikož některé dřívější tekutiny měly negativní vliv na ozonovou vrstvu, nové tekutiny na trhu budou mít menší dopad na životní prostředí.

Zkušební postup podle normy ISO 1817

Podle normy ISO 1817 „Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení účinku kapalin“ jsou testovány následující oblasti:

1. Materiálová kompatibilita těsnění

Při zkoušce kompatibility se těsnění ponoří do referenčních kapalin. Po ponoření se těsnění hodnotí z hlediska účinků na hmotnost, objem, rozměry a tvrdost.
Některé z upravených kapalin, jako například hydrofluorethery, jsou skupinou chemických látek patřících mezi dobrá rozpouštědla. To může způsobit, že změkčovadla obsažená v elastomerových těsněních migrují z pryžové směsi a mohlo by docházet k úniku. Je proto zásadní vybrat vysoce kvalitní elastomer vhodný pro použitý druh kapaliny.

2. Vliv kapaliny na maziva a spojky

Během zkoušek se také hodnotí možné účinky samotného těsnění a spojky na mazivo. Je důležité vědět, které kapaliny mají negativní vliv na mazivo, a zda se mají použít dvoufázové kapaliny nebo jednofázové kapaliny.

Dvoufázové kapaliny vykazují účinnější přenos tepla než jednofázové kapaliny, takže manipulace s nimi je složitější. Protože fluorované kapaliny mazivo rozpouštějí, je třeba otestovat a nalézt alternativní řešení, při kterém se mazivo nerozpouští.

 

3. Jak různá média reagují na různé teploty

Po dokončení výše uvedených fází testování se těsnění a spojka vloží do klimatické komory, kde se měří potenciální dopady na materiálovou kompatibilitu a maziva.

 

 

 

Autor:

Mats Ahnheim
Produktový Manažer pro tekutiny


 

CEJN ultraFLOW – ideální pro tepelné aplikace

Spojka, která je interně testována na různá média, je CEJN ultraFLOW – spojka bez úniků, s vysokým průtokem a nízkou tlakovou ztrátou. Tato spojka je tedy ideální pro aplikace využívající systém kapalinového chlazení.

Máte zájem dozvědět se více o řadě CEJN ultraFLOW? Přečtěte si více o našich řešeních pro řízení teploty.

Rychlospojky:
Kritická složka v řešeních pro správu kapalných teplot

 

Stáhnout whitepaper!

Podobné příspěvky

Obecný obrázek siluet rypadel

Společnost PON Equipment staví největší akumulátorová rypadla na světě – vybavená spojkou CEJN ultraFLOW

Pon Equipment, norský prodejce strojů Caterpillar, nyní uvádí na světový trh těžká akumulátorová rypadla o hmotnosti 12 a 25 tun. Při této úrovni výkonu je nutný účinný systém kapalinového chlazení...

Vysoce výkonné těžké elektromobily vyžadují vysoce výkonné vybavení pro řízení teploty baterie

Vysoce výkonné těžké elektromobily vyžadují vysoce výkonné vybavení pro řízení teploty baterie

Přechod k používání elektrifikovaných vozidel v automobilovém průmyslu je stále intenzivnější, a to nejen v segmentu lehkých užitkových vozidel. Těžká průmyslová vozidla zavádějí tuto technologii...

Řízení teploty pro bezpečné a efektivní rychlé nabíjení baterií do automobilů

Řízení teploty pro bezpečné a efektivní rychlé nabíjení baterií do automobilů

Zájem o elektrická vozidla (EV) roste. Dostupnost rychlonabíjecích stanic pro použití na cestách je však stále neustálou výzvou. Aby se zkrátila doba nabíjení, je třeba zvýšit nabíjecí výkon. Ve...