Nestejäähdytyskomponenteille asetetaan korkeita vaatimuksia teknisten jäähdytysnesteiden tarpeen kasvaessa

Nestejäähdytyskomponenteille asetetaan korkeita vaatimuksia teknisten jäähdytysnesteiden tarpeen kasvaessa

Elektroniikkasovellusten nopean kehityksen myötä tarvitaan nyt monimutkaisempia ja kehittyneempiä nestejäähdytysjärjestelmäratkaisuja. Perinteisten vesi- ja glykolinesteiden lisäksi markkinoille tulee uusia teknisiä nesteitä, jotka edellyttävät laadukkaita komponentteja. Pikaliittimet ovat tällainen komponentti, ja CEJN:ssä testataan nyt sisäisesti niiden yhteensopivuutta eri väliaineiden ja sovellusten kanssa. 

Ei ole epäilystäkään siitä, että elektroniikkasovelluksissa kehitys etenee nopeasti. Nestejäähdytys glykolin ja veden avulla on ollut perinteinen ratkaisu lämmön poissiirtämiseen datakeskuksissa, pikalatausasemissa ja tehoelektroniikassa sijaitsevissa tehomuuntimissa jne. Lämmön poissiirtämisessä vesi ja glykoli ovat edelleen erittäin toimivia, mutta eivät enää riittävän tehokkaita täyttämään tehokkaan nestejäähdytyksen vaatimukset elektroniikkasovelluksissa. Siksi kehitetään uusia nesteitä. 

Koska uusien teknisien nesteiden kiehumislämpötila on alhaisempi, voidaan sen sijaan käyttää kaksivaiheista nestejärjestelmää, mikä johtaa suurempaan lämmönsiirtotehokkuuteen. Nämä tekniset nesteet eivät myöskään ole johtavia, mikä tarkoittaa, että ne eivät vahingoita elektronista piiriä vuodon sattuessa.

Pikaliitinten sisäinen testaus 

Uusien nesteiden myötä komponenttien, kuten korkealaatuisten pikaliitinten, on kestettävä muitakin väliaineita kuin vettä ja glykolia. Jokaisella väliaineella on omat ominaisuutensa, jotka asettavat erilaisia vaatimuksia pikaliittimille ja tiivisteille. Lämpötila-alueet vaihtelevat nesteestä riippuen. 

CEJN:n laboratorioinsinöörit suorittavat nyt sisäisiä testejä uusilla nesteillä nähdäkseen, mitkä liittimet ja tiivisteet sopivat mihinkin väliaineeseen. Edistyneempiä testejä varten voidaan ottaa mukaan kolmannen osapuolen laitos.

Sisäistä testausta tehdään arvokkaan tiedon levittämiseksi ja antaaksemme asiakkaille tarkkaa tietoa siitä, mitä pikaliitinratkaisua kannattaa käyttää tietyllä sovellusalueella ja ympäristössä. Eräät vanhat nesteet vahingoittivat otsonikerrosta, mutta uusilla nesteillä on pienemmät ympäristövaikutukset. 

ISO-standardin 1817 mukainen testausmenettely

ISO-standardin 1817 "kumivulkanoitu tai termoplastinen – nesteiden vaikutuksen määrittäminen" mukaan testataan seuraavat alueet:

1. Tiivisteiden materiaaliyhteensopivuus

Kun testataan tiivisteen yhteensopivuutta, tiivisteet upotetaan vertailunesteisiin. Upotuksen jälkeen niistä arvioidaan vaikutus massaan, tilavuuteen, mittoihin ja kovuuteen.

Eräiden teknisten nesteiden, kuten hydrofluorieetterien, joka on ryhmä kemikaaleja, tiedetään olevan hyviä liuottimia. Tämä voi aiheuttaa elastomeeritiivisteiden pehmentimien erottumisen kumiseoksesta, mikä voi aiheuttaa vuotoja. Siksi on tärkeää valita korkealaatuinen elastomeeri, joka sopii kyseiseen nestetyyppiin. 

2. Nesteiden vaikutus voiteluaineisiin ja liittimiin  

Testien aikana arvioidaan myös mahdolliset vaikutukset sekä tiivisteen että liittimen voiteluaineisiin. On tärkeää tietää, mitkä nesteet aiheuttavat negatiivisia vaikutuksia voiteluaineeseen ja käytetäänkö kaksivaiheisia nesteitä vai yksivaiheisia nesteitä.  

Kaksivaihenesteiden lämmönsiirtokyky on suurempi kuin yksivaihenesteiden, joten ne ovat monimutkaisempia käsitellä. Koska fluorinesteet liuottavat voiteluaineen, on löydettävä vaihtoehtoinen ratkaisu, joka ei liuota voiteluaineita.  

 

3. Miten eri väliaineet reagoivat eri lämpötiloissa  

Kun edellä mainitut testivaiheet on tehty, tiiviste ja liitin laitetaan ilmastokammioon materiaalien vertailukelpoisuuden ja voiteluaineiden mahdollisten vaikutusten mittaamiseksi.

 

 

 

Kirjoittanut:

Mats Ahnheim
Tuotepäällikkö Nesteet


 

CEJN ultraFLOW – ihanteellinen lämpösovelluksiin  

CEJN ultraFLOW, jota testataan sisäisesti eri väliaineilla, on vuotamaton, suuren virtauksen ja pienen painehäviön liitin, mikä tekee siitä ihanteellisen nestejäähdytysjärjestelmää käyttäviin sovelluksiin. 

Haluatko tietää lisää CEJN ultraFLOW -valikoimasta? Lue lisää lämmönhallintaratkaisuistamme. 

Pikaliittimet
Kriittinen komponentti nesteen lämpötilan hallintaratkaisuissa

 

Lataa tutkimusraportti

Asiakaskertomuksia

Datakeskusten nestejäähdytystekniikan tulevaisuutta muovaamassa: CEJN ja Open Compute Project (OCP)

Datakeskusten nestejäähdytystekniikan tulevaisuutta muovaamassa: CEJN ja Open Compute Project (OCP)

Datakeskusteollisuudessa tapahtuu parhaillaan suuria teknologisia muutoksia nopeassa tahdissa. Kehittynyttä teknologiaa varten tarvitaan enemmän tehoa ja suorituskykyä, jolloin lämmönhallintajärjestelmiin kohdistuu suurempaa rasitusta. Kasvavaan jäähdytystarpeeseen vastaamiseksi CEJN osallistuu...

UQD-liittimet – avoimen standardin liittimistä nyt saatavana kaksi kokoa

UQD-liittimet – avoimen standardin liittimistä nyt saatavana kaksi kokoa

CEJN:n valikoimassa on nyt kaksi erikokoista UQD (Universal Quick Disconnects) -yleispikaliitintä. Se on luotettava ja helppokäyttöinen pikaliitin nestejäähdytykseen datakeskuksissa, ja se on...

Suorituskykyisiin raskaisiin sähköajoneuvoihin tarvitaan suorituskykyisiä akkujen lämmönhallintaratkaisuja

Suorituskykyisiin raskaisiin sähköajoneuvoihin tarvitaan suorituskykyisiä akkujen lämmönhallintaratkaisuja

Sähköajoneuvojen käyttö autoalalla lisääntyy edelleen, eikä ainoastaan kevyiden hyötyajoneuvojen segmentissä. Teknologiaa käytetään yhä enemmän raskaissa teollisuusajoneuvoissa, mikä asettaa suurempia...