Datakeskusten pikaliitinratkaisut

Datakeskusten pikaliitinratkaisut

Datakeskusten jäähdytyksessä on meneillään valtava muutos. Pilvi-, AI-, IoT- ja edge-sovellusten kasvava kysyntä edellyttää jäähdytyskapasiteetin lisäämistä. Nestejäähdytys voi täyttää vaatimukset samalla kun se on energiatehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa. Sijoittaminen nestejäähdytykseen on investointi tuleviin vaatimuksiin.

On olemassa useita nestejäähdytysmalleja, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Yleisiä ratkaisuja, joissa jäähdytykseen käytetään nesteitä, ovat yksivaiheinen ja kaksivaiheinen direct-to-chip-nestejäähdytys ja uppojäähdytys (tunnetaan myös nimellä vedenalainen jäähdytys tai avokylpyjäähdytys). On olemassa myös lämmönvaihtimia, joissa ilmaa käytetään komponenttien jäähdytykseen, mutta nesteitä käytetään ilman lämpötilan hallintaan.

Nestejäähdytysratkaisun valinnasta riippumatta pikaliittimillä on tärkeä rooli huollon helpottamiseksi ja järjestelmän tehokkuuden maksimoimiseksi.

Pienen painehäviön pikaliittimet alentavat käyttöenergiakustannuksia

Pikaliittimien, joissa on alhainen painehäviö, tulisi olla ensisijainen valinta, koska ne eivät rajoita virtausta ja tarjoavat pienemmän järjestelmäpaineen kaikille järjestelmän osille, pumpulle ja jäähdytyspiirin osille. Tämä mahdollistaa pumppukokojen pienentämisen investointien vähentämiseksi ja käyttöenergiakustannusten pienentämiseksi.

Esitäytetyt järjestelmät helpottavat huoltoa

Pikaliittimien avulla huollot voidaan suorittaa täytetyille järjestelmille huoltoseisokkien lyhentämiseksi. Tippumattomat liittimet takaavat, ettei kytkennän tai irtikytkennän aikana ilmene vuotoja.

Pikaliittimet
Kriittinen komponentti nesteen lämpötilan hallintaratkaisuissa

 

Lataa tutkimusraportti
 
 

Asiakaskertomuksia

UQD-liittimet – avoimen standardin liittimistä nyt saatavana kaksi kokoa

UQD-liittimet – avoimen standardin liittimistä nyt saatavana kaksi kokoa

CEJN:n valikoimassa on nyt kaksi erikokoista UQD (Universal Quick Disconnects) -yleispikaliitintä. Se on luotettava ja helppokäyttöinen pikaliitin nestejäähdytykseen datakeskuksissa, ja se on...

Nestejäähdytyskomponenteille asetetaan korkeita vaatimuksia teknisten jäähdytysnesteiden tarpeen kasvaessa

Nestejäähdytyskomponenteille asetetaan korkeita vaatimuksia teknisten jäähdytysnesteiden tarpeen kasvaessa

Elektroniikkasovellusten nopean kehityksen myötä tarvitaan nyt monimutkaisempia ja kehittyneempiä nestejäähdytysjärjestelmäratkaisuja. Perinteisten vesi- ja glykolinesteiden lisäksi markkinoille tulee uusia teknisiä nesteitä, jotka edellyttävät laadukkaita komponentteja. Pikaliittimet ovat tällainen...

Pikaliittimillä varustetut 5G-moduulit vähentävät sähköverkkojen rasitusta ja optimoivat toimintoja kentällä

Pikaliittimillä varustetut 5G-moduulit vähentävät sähköverkkojen rasitusta ja optimoivat toimintoja kentällä

Datakeskusten teknologiat kehittyvät jatkuvasti. Teollisuus 4.0:n (teollisuuden digitalisaatio) ja 5G:n myötä mukana koneoppimisen ja tekoälyn kysyntä on kasvanut. CEJN osallistuu tutkimushankkeeseen...

Recommended products for Data Centres