Rychlospojky pro výpočetní střediska

Rychlospojky pro výpočetní střediska

Chlazení výpočetních středisek prochází obrovskou změnou. Rostoucí využívání aplikací cloudu KI, IoT a Edge klade stále vyšší požadavky na výkon chlazení. Tyto požadavky dokáže splnit chlazení kapalinou, které je navíc energeticky a nákladově efektivnější. Investice do chlazení kapalinou je investicí do požadavků budoucnosti.

Existuje několik provedení systémů chlazení kapalinou, která se osvědčila jako účinná řešení. Běžná řešení, u kterých se používá k chlazení kapalina, jsou jednofázová a dvoufázová řešení Direct Chip Cooling a chlazené ponorem (tzv. Immersion Cooling nebo Open Bath). Dále existují tepelné výměníky na zadní stěně, kde se k chlazení komponentů využívá vzduchu, zatímco kapaliny se používají pro řízení jeho teploty.

Nehledě na způsob chlazení kapalinou hrají rychlospojky důležitou roli pro snadnou údržbu a co nejefektivnější provedení systému.

Rychlospojky s minimálním poklesem tlaku snižují náklady na energii

Rychlospojky s minimálním poklesem tlaku by měly být upřednostňovanou volbou, protože umožňují vysoký průtok a zaručují nízký tlak v systému pro všechny součásti systému jako např. komponenty čerpadla a okruh chlazení. Díky tomu mohou být čerpadla menší a klesají tedy průběžné náklady na energii.

Předem naplněné systémy usnadní údržbu

U rychlospojek existuje možnost pracovat při údržbě s předem naplněným systémem, což zkracuje čas doběhu. Neodkapávající spojky zaručují, že při připojení nebo odpojení nedojde k úniku.

Rychlospojky:
Kritická složka v řešeních pro správu kapalných teplot

 

Stáhnout whitepaper!
 
 

Podobné příspěvky

Vysoké požadavky na součásti kapalinového chlazení a rostoucí nároky na upravené chladicí kapaliny

Vysoké požadavky na součásti kapalinového chlazení a rostoucí nároky na upravené chladicí kapaliny

Současně s rychlým vývojem v oblasti elektronických aplikací jsou nyní vyžadována složitější a pokročilejší řešení systému kapalinového chlazení. Kromě tradičních kapalin na bázi vody a glykolu se na trh dostávají nové přidružené kapaliny, u nichž jsou kladeny vyšší požadavky na kvalitní součásti...

Výrobci datových serverů používají k chlazení modulární rychlospojku bez úniků

Výrobci datových serverů používají k chlazení modulární rychlospojku bez úniků

Řízení teploty vyžaduje bezpečné, jednoduché a spolehlivé rychlospojky s vysokým průtokem pro efektivní proces chlazení. Nově vyvinutá řada 767 mosazných bezodkapových spojek pro vysoký průtok představuje cenově dostupnou, bezodkapovou modulární spojku, kterou lze přizpůsobit prakticky všem...

Blind-mate coupling secures cooling of transmitter

Blind-mate coupling secures cooling of transmitter

Televize je součástí našeho každodenního života. Aby byl obraz přenesen na obrazovku televizoru, informace procházejí několika stanicemi, přičemž jednou z nich je vysílač. Vysílač vysílá...

Recommended products for Data Centres