Formar framtiden för vätskekylningsteknik i datacenter: CEJN och Open Compute Project (OCP)

Formar framtiden för vätskekylningsteknik i datacenter: CEJN och Open Compute Project (OCP)

Datacenterbranschen genomgår stora tekniska förändringar i snabb takt. Med avancerad teknik som kräver mer kraft och effektivitet ställs större krav på värmehanteringssystemen. För att möta de ökande kylkraven bidrar CEJN aktivt till Open Compute Project (OCP), en sammarbetsorganisation som utvecklar innovativa öppna standardlösningar för vätskekylsystem.

Traditionella luftkylsystem är otillräckliga medan mer avancerad teknik kommer in på marknaden och kräver effektivare och kraftfullare datacenter. Emil Pettersson, Design Engineer på CEJN AB, lyfter fram den snabba utvecklingen som drivs av artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) på dagens marknad. ”Den ökade integrationen med internet och molntjänster innebär en betydande påfrestning på värmehanteringssystemen, för vilka traditionell luftkylning inte längre räcker till”, säger han.

För att möta dessa utmaningar har vätskekylning blivit den föredragna lösningen. ”Förutom att överträffa konventionell luftkylning utmärker sig vätskekylning också som den mer hållbara lösningen, eftersom den kräver mindre ström”, säger Pettersson. Dessutom kan värmen som genereras genom vätskekylning lagras för potentiell användning på annan plats, vilket erbjuder ett effektivt alternativ till den slösaktiga värmeavgivningen vid luftkylning.

 

”Förutom att överträffa konventionell luftkylning utmärker sig vätskekylning också som den mer hållbara lösningen, eftersom den kräver mindre ström”

Emil Pettersson, Design Engineer på CEJN AB

 

Formar IT-ekosystemet: OCP:s arbete

Open Compute Project (OCP) har blivit ledande inom utformningen av datacenterinfrastrukturen för att anpassa den till nuvarande och framväxande utveckling inom IT-ekosystemet, inklusive kyltekniker. Det primära målet är att skapa utbytbara snabbkopplingslösningar som gör det möjligt för företag att använda en standardlösning istället för att förlita sig på en enda variant. CEJN är en stolt medlem i denna gemenskap. Tillsammans med branschledare och tillverkare av chassin och grenrör bidrar CEJN aktivt till att utforma och utveckla snabbkopplingslösningar för att möta de växande kraven på värmehantering i vätskekylsystem. ”Det är spännande att vara med och utveckla unika produkter som sätter nya marknadsstandarder”, säger Pettersson.

CEJN bidrar aktivt till att utforma och utveckla utbytbara snabbkopplingslösningar tillsammans med branschledare och tillverkare av chassin och grenrör inom OCP. 

 

CEJN har varit involverade i projektet från konceptfasen till testning och främjande av samarbetet mellan kopplingstillverkare inom ramen för OCP-initiativet. ”Med vår långa erfarenhet och kunskap inom snabbkopplingsteknik är vi övertygade om att vårt deltagande kommer att driva teknikutvecklingen framåt”, säger han. Han understryker vidare att CEJN har positionerats som en flexibel och säker partner i detta projekt genom att ha all nödvändig kompetens och alla resurser internt. ”Med allt under ett tak har vi full kontroll över hela leveranskedjan, från designfas, testning och produktion till leverans.”

 

”Med vår långa erfarenhet och kunskap inom snabbkopplingsteknik är vi övertygade om att vårt deltagande kommer att driva teknikutvecklingen framåt”

Emil Pettersson, Design Engineer på CEJN AB

 

 

Förutse morgondagens krav

Utvecklingen av kylteknik inom datacenterbranschen är dock en kontinuerlig process och jakten på den optimala lösningen pågår fortfarande. Dennis Ahlgren, Testing Engineer på CEJN AB, understryker vikten av att vara uppmärksam på snabba tekniska skiften och snabba förändringar på en dynamisk marknad. ”Samtidigt som de kopplingslösningar som utvecklas uppfyller dagens krav är det viktigt att förutse hur morgondagens krav på nästa generations datarack kan kräva ökad kylkapacitet, högre flöde och lägre tryck”, säger Ahlgren. ”Arbetet inom OCP har breddat vår förståelse för vad kunderna behöver, liksom vår (CEJN) förmåga att uppfylla specifika krav och önskemål som inte är standard”, avslutar han.

Dennis Ahlgren, Testing Engineer på CEJN, påpekar vikten av att vara uppmärksam på snabba tekniska skiften och snabba förändringar på den dynamiska marknaden för datacenterindustrin. 

 

 

 

 

Relaterade berättelser

Universal Quick Disconnects (UQD) - Snabbkopplingar med öppen standard

Universal Quick Disconnects (UQD) - Snabbkopplingar med öppen standard

CEJN har nu två storlekar av UQD universalsnabbkopplingar tillgängliga. Det är en tillförlitlig och lättanvänd snabbkoppling för vätskekylning i datacenter som utvecklats på initiativ av Intel som en...

Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Högpresterande tunga elfordon kräver högpresterande utrustning för värmereglering av batterier

Omställningen till elektrifierade fordon inom bilindustrin fortsätter att öka, och inte bara inom lätta fordon. Tunga industrifordon använder sig mer och mer av denna teknik och ställer högre krav på...

Generic picture of excavator silhouettes

PON Equipment bygger världens största batteri-elektriska grävmaskiner - utrustade med CEJN’s ultraFLOW

Pon Equipment, den norska återförsäljaren av Caterpillar-maskiner, tar nu tunga batteri-elektriska grävmaskiner på 12 och 25 ton till den globala marknaden. Med denna effekt krävs ett effektivt...