Specyfikacje techniczne

Przepływ powietrza
Mierzony z dokładnością ±5%. Stosowana jednostka Nl/min oznacza normalny litr powietrza na minutę przy +20°C (+68°F) i 1.01325 bar (14.69595 PSI).

Przepływ wody
Mierzony z dokładnością ±5%. Stosowana jednostka "l/min" oznacza litry na minutę.

Przepływ oleju
Przepływ oleju mierzy się z dokładności ±5%. Natężenie przepływu ważne jest przy lepkości 30 cSt 
(30 mm2/s)

Ciśnienie pracy
Podaje się w bar, PSI lub MPa, zależnie od produktu i rynku geograficznego. Ciśnienie pracy określane jest często w różnych normach krajowych i międzynarodowych dla szybkozłączy.

Ciśnienie rozrywania
Mierzone w bar z dokładnością ±3%.

Znak CE
Dyrektywa UE 97/23/WE Urządzeni ciśnieniowe nie dotyczy szybkozłączy pneumatycznych ze względu na ograniczenia ciśnienia i wymagania dotyczące całkowitej odpowiedzialności jednostki.

Siła łączenia
Pomierzona w niutonach (N) przy ciśnieniu wlotowym 6 bar.

Poziom dźwięku
Pomierzony w odległości 1 metra z przodu obiektu i 1 metra poza kątem 90° z przodu obiektu. Używaną jednostką jest dB (A) i oznacza decybel na skali A.

Zakres temperatur
Pomierzony w stopniach Celsjusza z dokładnością ±2°C.

Próżnia
Seria szybkozłączy oznaczona do użycia w próżni wytrzymują minimum 70% wartości bezwzględnej w pozycji podłączenia.

Masa
Pomierzona w gramach (g) wartość średnia dla 10 sztuk.