Porady dotyczące konserwacji

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie szybkozłączy, jakość i okres użytkowania, zagwarantować właściwą ich obsługę.

Porady dotyczące konserwacji pneumatycznych szybkozłączy i wtyków:
 • Utrzymywać szybkozłącza i wtyki czyste i bez nadmiernej wilgoci.
 • Unikać uderzenia szybkozłączy i wtyków z przodu.
 • Upewnić się, czy szybkozłącze jest właściwie uszczelnione i czy wszystkie części ruchome są właściwie nasmarowane.
 • Wtyki sprawdzać regularnie. Wymienić je w razie dużego zużycia. Zużyte wtyki powodują większe zużycie szybkozłączy.
 • Wybrać właściwe połączenie dla zastosowania. Połączenia przewymiarowane powodują zbędne zużycie szybkozłącza.
 • Gdy używa się dużych narzędzi wibracyjnych, jak klucze udarowe lub młoty do nitów, stosować krótki wąż (pigtail) pomiędzy narzędziem i złączem.
 • Używać tylko wysokiej jakości, czystego powietrza.
Porady dotyczące konserwacji szybkozłączy i wtyków do płynów:
 • Szybkozłącza i wtyki powinny być czyste i suche. Pył i obce cząstki mogą spowodować przecieki.
 • Unikać uderzenia szybkozłączy i wtyków z przodu.
 • Regularnie sprawdzać uszczelnienie szybkozłączy i części ruchomych. W razie potrzeby wymienić szybkozłącze.
 • Wtyki sprawdzać regularnie. Wymienić je w razie dużego zużycia. Zużyte wtyki powodują większe zużycie szybkozłączy.
 • Wybrać właściwe połączenie dla zastosowania. Połączenia przewymiarowane powodują zbędne zużycie szybkozłącza. 
 • Unikać nadmiernego dokręcenia podczas instalacji szybkozłączy i wtyków.
Porady dotyczące konserwacji hydraulicznych szybkozłączy i wtyków:
 • Nigdy nie przeciążać produktów złączy. Upewnić się, czy sprawdzono w katalogu, jakie jest maksymalne ciśnienie pracy. Podane minimalne ciśnienia rozrywania ważne są tylko dla produktów nienarażonych na przeciążenie, uderzenia, korozję itp. Niewłaściwe użycie produktów złączy może spowodować obrażenia lub śmierć osób i szkody rzeczowe.
 • Szybkozłącza i wtyki powinny być czyste i suche. Przed połączeniem wytrzeć je.
 • Założyć kapturki przeciwpyłowe na szybkozłącze i wtyk gdy są w pozycji rozłączenia. 
 • Unikać uderzenia szybkozłączy i wtyków z przodu.
 • Regularnie sprawdzać uszczelnienie szybkozłączy i części ruchomych. W razie potrzeby wymienić szybkozłącze. 
 • Wtyki sprawdzać regularnie. Wymienić je w razie dużego zużycia. Zużyte wtyki powodują większe zużycie szybkozłączy. 
 • Wybrać właściwe połączenie dla zastosowania. Połączenia przewymiarowane powodują zbędne zużycie szybkozłącza. 
 • Kapturki można łączyć razem, gdy szybkozłącza i wtyki są połączone., aby uchronić je przed zabrudzeniem i pyłem.