Huolto-ohjeet

Jotta liitin toimisi mahdollisimman hyvin ja pitkään, sitä tulee käsitellä huolella.

Paineilmaliittimien huolto-ohjeet:
 • Pidä liittimen runko ja pistoke puhtaina, vältä altistamasta niitä liialliselle kosteudelle.
 • Vältä liittimen runkoon ja pistokkeeseen kohdistuvia iskuja.
 • Tarkasta säännöllisesti liittimen tiiviste ja liikkuvat osat ja huolehdi, että liikkuvat osat on voideltu huolellisesti.
 • Tarkasta pistokkeet säännöllisesti. Jos ne ovat kuluneet tai naarmuttuneet, vaihda ne. Kuluneet pistokkeet aiheuttavat liitinrunkoihin kulumisia.
 • Valitse liittimet käyttötarkoituksen mukaan. Ylisuuret letkut aiheuttavat pikaliittimiin tarpeetonta kulumista.
 • Jos käytät suuria täriseviä työkaluja, kuten iskuvääntimiä tai piikkausvasaraa, käytä työkalun ja liittimen välillä lyhyttä letkua.
 • Käytä vain laadukasta ja puhdasta ilmaa.
Nesteliittimien huolto-ohjeet:
 • Piadä runko ja pistoke puhtaana ja kuivana. Pöly ja epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa vuotoja.
 • Vältä liittimen runkoon ja pistokkeeseen kohdistuvia iskuja.
 • Tarkasta säännöllisesti liittimen tiiviste ja liikkuvat osat. Tarvittaessa vaihda liitin.
 • Tarkasta pistokkeet säännöllisesti. Jos ne ovat kuluneet tai naarmuttuneet, vaihda ne. Kuluneet pistokkeet aiheuttavat liitinrunkoon kulumista.
 • Valitse liittimet käyttötarkoituksen mukaan. Ylisuuret letkut aiheuttavat pikaliittimiin tarpeetonta kulumista.
 • Vältä kiristämästä liikaa runkoa ja pistoketta asentaessasi.
Hydrauliliittimien huolto-ohjeet:
 • Älä koskaan ylikuormita liitintä. Varmista tuoteluettelosta maksimityöpine. Ilmoitettu minimiräjähdyspaine on sallittu tuotteille, jotka eivät ole alttiina ylikuormitukselle, iskuille, korroosiolle jne. Väärin käytetty liitin voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai vahingoittaa omaisuutta.
 • Pidä runko ja pistoke puhtaana ja kuivana. Pyyhi ne ennen liintäntää.
 • Aseta suojatulppa rungolle ja pistokkeelle, kun ne ovat irtikytkettyinä.
 • Vältä liittimen runkoon ja pistokkeeseen kohdistuvia iskuja.
 • Tarkasta säännöllisesti liittimen tiiviste ja liikkuvat osat. Tarvittaessa vaihda liitin.
 • Tarkasta pistoke säännöllisesti. Jos ne ovat kuluneet tai naarmuttuneet, vaihda ne. Kuluneet pistokkeet aiheuttavat liitinrunkoon kulumista.
 • Valitse liittimet käyttötarkoituksen mukaan. Ylisuuret letkut aiheuttavat pikaliittimiin tarpeetonta kulumista.
 • Suojatulpat voi liittää yhteen, kun runko ja pistoke ovat kytkettyinä, jotta ne pysyisivät puhtaina liasta ja pölystä.