Technické specifikace

by byla zajištěna funkce, kvalita a životnost spojky, je nutné s ní řádně manipulovat.

Pokyny k údržbě pneumatických spojek a vsuvek:
 • Spojku a vsuvku udržujte čisté a bez nadměrné vlhkosti.
 • Zabraňte čelním nárazům do spojky a vsuvky.
 • Ujistěte se, že spojka řádně těsní a všechny pohyblivé části jsou správně mazány.
 • Vsuvky pravidelně kontrolujte. Jsou-li značně opotřebované nebo vyznačené, vyměňte je. Opotřebované vsuvky vedou k většímu opotřebení spojek.
 • Pro aplikaci použijte správné spojení. Předimenzovaná zakončení způsobí zbytečné opotřebení spojky.
 • Při použití velkých vibračních nástrojů, např. rázové utahováky nebo nýtovací kladiva, použijte krátkou hadici (ohebný vývod) mezi nástrojem a spojkou.
 • Používejte pouze vysoce kvalitní, čistý vzduch.
Pokyny k údržbě kapalinových spojek a vsuvek:
 • Spojku a vsuvku udržujte čisté a suché. Prach a cizorodé předměty mohou způsobit netěsnost.
 • Zabraňte čelním nárazům do spojky a vsuvky.
 • Pravidelně kontrolujte těsnění spojky a jejich pohyblivých dílů. Pokud je to nutné, spojku vyměňte.
 • Vsuvky pravidelně kontrolujte. Jsou-li značně opotřebované nebo vyznačené, vyměňte je. Opotřebované vsuvky vedou k většímu opotřebení spojek.
 • Pro aplikaci použijte správné spojení. Předimenzovaná zakončení způsobí zbytečné opotřebení spojky. 
 • Při instalaci spojek a vsuvek zabraňte nadměrnému utahování.
Pokyny k údržbě hydraulických spojek a vsuvek:
 • Nikdy nepřetěžujte spojky. V katalogu zkontrolujte maximální pracovní tlaky. Uvedené minimální průtlaky jsou platné pouze pro výrobky nevystavené přetížení, nárazům, korozi atd. Nesprávné použití spojek může mít za následek zranění nebo usmrcení osob a poškození majetku.
 • Spojku a vsuvku udržujte čisté a suché. Před spojením je otřete.
 • Na spojku a vsuvku umístěte v rozpojené poloze protiprachové krytky. 
 • Zabraňte čelním nárazům do spojky a vsuvky.
 • Pravidelně kontrolujte těsnění spojky a jejich pohyblivých dílů. Pokud je to nutné, spojku vyměňte. 
 • Vsuvky pravidelně kontrolujte. Jsou-li značně opotřebované nebo vyznačené, vyměňte je. Opotřebované vsuvky vedou k většímu opotřebení spojek. 
 • Pro aplikaci použijte správné spojení. Předimenzovaná zakončení způsobí zbytečné opotřebení spojky. 
 • Protiprachové krytky lze spojit dohromady, pokud je propojena spojka a vsuvka, aby neobsahovaly nečistoty a prach.