Tekniset tiedot

Ilmavirtaus
Mitattu  ±5%:n tarkkuudella. Käytetty yksikkö on l/min ja sillä tarkoitetaan normaalia ilmalitraa per minuutti  +20°C:ssa (+68°F) ja 1.01325 barin (14.69595 PSI) paineella.

Ilmavirtaus
Mitattu  ±5%:n tarkkuudella. Käytetty yksikkö on l/min ja sillä tarkoitetaan normaalia ilmalitraa per minuutti  +20°C:ssa (+68°F) ja 1.01325 barin (14.69595 PSI) paineella.

Öljyvirtaus
Öljyvirtaus on mitattu ±5%:n tarkkuudella. Virtausarvo on pätevä  30 cSt:n viskositeetilla (30 mm2/s).

Työpaine
Ilmoitetaan baareina, PSI:nä tai MPa:na riippuen työympäristöstä tai maantieteellisestä sijainnista. Työpaine usein määritellään kansallisten tai kansainvälisten, pikaliittimille asetettujen standardien mukaan.

Räjähdyspaine
Ilmoitettu baareina ±3%:n tarkkuudella.

CE-merkintä
EU:n painelaitedirektiivi 97/23/EC ei koske paineilmaliittimiä painerajoitusten ja kokonaisyksikkövaatimusten vuoksi.

Kytkentävoima
Ilmoitettu Newtoneina (N) 6 baarin sisääntulopaineella.

Äänitaso
Mitattu 1 metrin etäisyydellä edestä 90° kulman edessä ja 1 metrin etäisyydellä sivussa. Käytetty yksikkö pm dB(A) ja sillä tarkoitetaan A-asteikon desibeliä.

Lämpötila-alue
Ilmoitettu Celsius-asteina ±2°C:n tarkkuudella..

Alipaine
Alipainekäyttöön tarkoitetut liitinsarjat kestävät vähintään 70 % alipainetta ollessaan yhdistettyinä..

Paino
Ilmoitettu grammoina (g) ja se on 10 kappaleen keskiarvo.