Technické specifikace

Průtok vzduchu
Měřeno s přesností ±5 %. Použitá jednotka je Nl/min a znamená normální litr vzduchu za minutu při +20 °C (+68 °F) a 1,01325 bar (14,69595 PSI).

Průtok vody
Měřeno s přesností ±5 %. Použitá jednotka je „l/min“ a znamená litr za minutu.

Průtok oleje
Průtok oleje je měřen s přesností ±5 %. Průtok platí při viskozitě 30 cSt 
(30 mm2/s)

Pracovní tlak
Uveden v bar, PSI nebo MPa v závislosti na oblasti výrobku a geografickém trhu. Pracovní tlak je často stanoven v měnících se národních a mezinárodních normách pro rychlospojky.

Průtlak
Měřen v bar s přesností ±3 %.

Označení CE
Směrnice EU pro tlaková zařízení 97/23/ES se nevztahuje na pneumatické spojky vzhledem k omezení tlaku a odpovědnosti za neporušenost příslušných zařízení.

Spojovací síla
Měřena v newtonech (N) při tlaku na vstupu 6 bar.

Hladina hluku
Měřena ve vzdálenosti 1 metr před a 1 metr za 90° úhlem před předmětem. Použitá jednotka je dB(A) a znamená decibel na stupnici A.

Teplotní rozmezí
Měřeno ve stupních Celsia s přesností ±2 °C.

Vakuum
Řada spojek označená pro vakuové použití odolává minimálně 70% absolutního tlaku v připojené poloze.

Hmotnost
Měřena v gramech (g) na 10dílném průměru.